Författare > Per-Åke Lindblom
2000-01-05 00:00

Lenin på svenska

Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Den revolutionära rörelsens...

Stefan Lindgren har skrivit en biografi om Lenin. Jag känner inte till om någon svensk författare tidigare har skrivit en biografi om Lenin – jag har i varje fall inte läst någon. Däremot har jag läst flera av de biografier av andra författare, som Stefan Lindgren refererar till.

Jag tycker att det är en bra, till och med mycket bra, biografi. Den hänfaller varken åt panegyrik, höjer Lenin till skyarna, eller ägnar sig åt skvaller eller förtal. Tvärtom är det en balanserad biografi, som koncentrerar sig på hans gärning. I och för sig skulle jag önska att författaren kunde ha varit utförligare i fråga om referaten av Lenins teoretiska insatser, men å andra sidan skulle detta kanske lett till att boken blivit mera tungläst. Porträttet av Lenin som privatperson är väl avstämt. En av anekdoterna om Lenin, som Stefan Lindgren återberättar, som handlar om en bergsbestigning som Lenin företar tillsammans med sin fru och Marija Gessen, har jag läst i en annan version. När de väl hade nått toppen och står inför en hänförande utsikt, utbrister Lenin:" Mensjevikerna har sannerligen en förmåga att trassla till alltsamman." I den version jag har läst utbrister Lenin i stället: "Det är en avgrund som skiljer oss åt från mensjevikerna." I vilket fall som helst belyser anekdoten i vilken utsträckning Lenin "gick upp i" politiken. För Lenin var politiken bestämmande i allt.

Jag tycker också att Stefan Lindgren lyckats fånga Lenins politiska väsen: hans mycket omfattande kunskaper parade med en äkta politisk intuition; hans principfasthet i förening med en pragmatisk hållning (vilket skapar en skicklig taktiker); hans starka ideal, som ibland kunde slå över i idealism, rentav blåögdhet; hans polemiska kraft och outtröttliga övertygelseförmåga; hans förmåga att medge fel hos sig själv och att överse med fel hos andra partikamrater under förutsättning att de själva vidgått dem.

Det finns cirka 24000 publicerade Lenin-dokument. Efter Sovjetunionens upplösning 1991 öppnades de ryska arkiven och 3724 tidigare hemligstämplade Lenindokument frisläpptes. Dessa har bland annat utnyttjas av sentida biografer som Volkogonov och Pipes, vilka i princip har jämställt Lenin med Stalin i syfte att svartmåla och demontera alla bolsjevikiska samhällsinsatser sedan oktoberrevolutionen. Oktoberrevolutionen var naturligtvis bara en statskupp. Stefan Lindgren bemöter på ett övertygande sätt både Volkogonov och Pipes, och visar hur de lösrycker citat, texter och politiska beslut ur sitt sammanhang liksom medvetet vantolkar dem. Detta kapitel, Den okände Lenin, är kanske det bästa i boken.

Jag rekommenderar alltså biografin. Den är utgiven av Bokförlaget Fischer & Co, Norrlandsgatan 15, 11143 Stockholm ? tel:08/242160. Fax 08-247825. E-post: bokförlaget@fischer-co.se

Per-Åke Lindblom