Författare > Bengt-Olof Lindbergh
1999-01-01 00:43

Lenin - ett försvar

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/1

 

I radion sa Ung Vänsters ordförande Jenny Lindahl att Lenin hade några positiva sidor. Hennes framträdande i radion har startat en opinionskampanj mot Lenin.

Jag anser att Lenin handlade i huvudsak riktigt. 1917 pågick ett världskrig där alla länder slogs för att roffa åt sig. Lenin satte stopp för kriget genom att störta tsaren och regeringen. Lenins första åtgärder efter maktövertagandet var att överföra banker och industri i statens ägo, ge jord till lantarbetare samt sluta fred med Tyskland.

Efter maktövertagandet slog Lenin ned kontrarevolutionärer och utländska angripare från 14 länder.

Jag anser att det var rätt att använda våld mot kontrarevolutionärer och utländska angripare. Samtidigt som jag försvarar det våld som var nödvändigt tar jag klart avstånd från det övervåld som användes. Exempelvis var det fel att avrätta fångar.

Inom den svenska vänstern finns det två felaktiga förhållningssätt till Lenin.

Den ena linjen står Gudrun Schyman för i Vänsterpress (nr 18/1998) tar hon avstånd från allt våld Lenin använde. Tycker Gudrun Schyman att det hade varit bättre om Lenin givit kontrarevolutionärer och utländska angripare ensamrätt på våld?

Den andra linjen står KPML:r för (Proletären nr 51 och 52) KPML:r försvarar allt som Lenin gjort.

Kampanjen mot Lenin har nu blivit så stark att det är nödvändigt att försvara honom. Kommunister bör med kraft försvara:

  • Att Lenin satte stopp för kriget genom att störta tsaren och regeringen.
  • Att Lenin överförde banker och industri i statens ägo, samt gav jord till lantarbetarna.
  • Att Lenin slog ned kontrarevolutionärer och utländska angripare med våld.

Samtidigt som det är nödvändigt att försvara Lenin är det nödvändigt att kritiskt granska hans teorier och praktik.

Bengt-Olof Lindbergh