Författare > Per-Åke Lindblom
2000-10-10 00:00

Ledare: Vår valsedel är förbjuden

Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Fackligt

Så skriver ett antal fackligt aktiva på Volvo i Göteborg i ett flygblad. Bakgrunden är ett nomineringsmöte till Gruppstyrelse 14 söndagen den 19 november. I samma flygblad skriver åtta medlemmar av verkstadsklubben:

"På mötet föreslogs två olika grupper av kandidater, dels vi som undertecknat detta, dels ett antal andra personer som det socialdemokratiska partiet föreslog. På mötet anmälde socialdemokraterna att deras kandidat skulle stå på en egen valsedel märkt Socialdemokraterna. Vi anmälde då att vi ville också ha en egen valsedel men märkt Oberoende kandidater."

Socialdemokraterna fick enligt klubbstyrelsen gå ut med egen valsedel, men inte de oberoende kandidaterna. Enligt Metalls stadgar handlade klubbstyrelsen dock rätt! I början av 80-talet genomförde Metalls kongress en stadgeändring, varvid beteckningen Facklig Opposition förbjöds. Den som ville gå ut med en separat valsedel i samband med fackliga val skulle uppträda under en etablerad partibeteckning! Orsaken var att det socialdemokratiska partimonopolet över facket var hotat av bland annat Facklig Opposition på Volvo på 70- och 80-talen. I stället för att lita på sin egen politik trumfade socialdemokraterna igenom en stadgeändring på kongressen för att med organisatoriska medel förhindra en samlad facklig opposition.

Vilka konsekvenser detta får för de oberoende kandidaterna i valet till Gruppstyrelse 14, beskriver de också i flygbladet:

"Eftersom ingen av oss är med i något parti skulle vi alltså inte få ha någon egen valsedel. Våra namn skulle i så fall bara finnas med på den officiella valsedeln, tillsammans med alla andra namn. Denna valsedel får bara finnas inne i vallokalen och får inte tas ut därifrån. Den socialdemokratiska valsedeln får däremot delas ut fritt i hela fabriken. Detta är totalt vansinne! Ett val där två grupper av kandidater står mot varandra men där bara den ena får ha en egen valsedel kan knappast kallas demokratiskt. Det blir mycket svårare att rösta på oss än (s)-kandidaterna. Vill man rösta på oss måste man gå in i vallokalen och ta en lista och stryka ett stort antal namn. För att rösta på socialdemokraterna räcker det med att ta en av de listor de delar ut och lägga den i valurnan."

Det är lätt att i dessa dagar göra sig lustig över det amerikanska valsystemet, speciellt farsen i Florida, där det inte bara var fråga om omoderna röstmaskiner, oklart utformade valsedlar utan också direkta oegentligheter. Då måste vi också komma ihåg att socialdemokraterna på hemmaplan har satt orent spel i system i fråga om de fackliga valen – och detta enbart i syfte att bevara det egna maktmonopolet.

Per-Åke Lindblom