Författare > Per-Åke Lindblom
1999-01-01 10:29

Kosovokrisen

Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/1, Internationell politik övrigt

 

När detta skrives, så har den albanska sidan skrivit på ett fredsfördrag i Paris, medan den serbiska sidan hittills har vägrat. Man befarar en serbisk storoffensiv och NATO-bombningar.

Arbetartidningens principiella hållning är enkel. Kosovokrisen började 1989 med att den serbiska regeringen upphävde Kosovos autonomi och samtidigt intensifierade förtrycket av den albanska befolkningsmajoriteten. Den albanska oppositionen förlitade sig länge på enbart fredliga medel, men var till sist tvingad att ta till vapen. Albanerna, som utgör 90 procent av befolkningen i Kosovo, har all rätt till självständighet, ja, till och med att bilda egen stat. Hur denna självständighet uppnås, är en sekundär fråga. Alternativet är att serberna kommer att upprepa den etniska rensningen från Bosnien. Men albanerna kommer helt säkert att kunna befria sig. Det betyder ju inte att paradisets portar har öppnat sig, men åtminstone har det albanska folket i Kosovo tagit sitt öde i sina egna händer. Det behöver heller inte få några återverkningar i Makedonien, om den makedonska staten bedriver en förnuftig minoritetspolitik gentemot albanerna.

Per-Åke Lindblom