Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2004-08-07 16:49

Kommentar till EU-parlamentsvalet

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2004/2, EU

Det låga valdeltagandet i valet till EU-parlamentet är glädjande, för det visar tydligt att EU inte har något folkligt stöd.

Trots att eliten (monopolkapitalet, staten, EU och de partier och intellektuella som stöder monopolkapitalet, EU och staten) propagerat för valdeltagande så valde en majoritet av folket att inte rösta. Det är mycket bra, för det visar att eliten inte har full kontroll över folkets tänkande, det öppnar för folkliga segrar över eliten.

Alla som vill ha en förändrad värld kan känna glädje och hopp tack vare elitens förlust i valet till EU-parlamentet. Hur stor betydelse har folkets seger i valet till EU-parlamentet?

  • Segern är inte lika stor som segern i folkomröstningen om EMU. En mycket stor majoritet röstade nej till EMU. Att rösta är en aktiv och medveten politisk handling. Att bojkotta ett val kan också vara en medveten och politisk handling, men problemet med bojkott är att det inte går att veta hur många som bojkottar aktivt och medvetet.
  • Segern påverkar inte arbetarklassens passivitet i klasskampen.
  • Segern visar att folket inte går i elitens ledband.
  • Segern öppnar för segrar över eliten, men tyvärr finns det inga folkliga, socialistiska eller revolutionära organisationer som är starka och förnuftiga nog att ta till vara den öppning som segern gett.

Bengt-Olof Lindbergh