Nummer > 2006/2
2006-08-01 21:08

Israels militär är amerikansk

Kategori: 2006/2, Israel

De senaste tio åren har Israel mottagit militärhjälp från USA till ett värde av över 17 miljarder dollar. Nu planerar USA också att sälja mer vapen till en rad arabiska stater.

USA är den primära källan till Israels militära styrka, skriver den amerikanska utrikespolitiska tidsskriften, Foreign Policy In Focus. Sedan 1996 har detta land med sju miljoner invånare mottagit över 17 miljarder dollar, vilket motsvarar 120 miljarder svenska kronor, från USA för inköp av militär utrustning. Därav använde Israel 8,6 miljarder plus 1,6 miljarder från den egna statskassan för att köpa amerikanska vapen.

Under de senaste fem åren – George W Bushs presidentperiod – har de amerikanska vapenpengarna till Israel uppgått till 10,5 miljarder dollar, varav 6,3 miljarder har gått tillbaka till amerikanska fabrikanter. För närvarande väntar Israel på en leverans av 102 F16-stridsflygplan från Lockheed Martin i USA. Dessa betalas med 4,5 miljarder dollar som Israel har fått av USA.

Israel har varit den största mottagaren av amerikansk militär hjälp i över 30 år, och har i genomsnitt mottagit tre miljarder dollar om året. Den amerikanska hjälpen utgör ensam över 20 procent av Israels militärbudget.

Men Israel är inte den enda mottagaren av USA:s militärhjälp i Mellanöstern. Pentagon offentliggjorde härförleden planer på att sälja vapen för sammanlagt 4,6 miljarder dollar till fem arabiska länder: Saudi-Arabien, Förenade Arabemiraten, Oman, Jordanien och Bahrain.

Saudi-Arabien är intresserat av pansarvagnar för 2,9 miljarder och Apache stridshelikoptrar för 400 miljoner dollar. Både Förenade Arabemiraten och Bahrain kommer att köpa Black Hawk stridshelikoptrar till ett belopp av 808 miljoner respektive 252 miljoner dollar. Slutligen ska Jordanien uppgradera 1000 pansarvagnar för 156 miljoner, medan Oman har beställt anti-pansarmissiler för 48 miljoner dollar.

Avtalen ska godkännas av USA:s kongress innan de kan verkställas.

Artikel från Arbejderen
den 5/8 2006 – något bearbetad