Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2001-05-08 00:00

IMF, WTO och Världsbanken för en mördarpolitik

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/2, Tredje världen

IMF, WTO och världsbanken är medskyldiga till att 30 000 barn dör varje dag på grund av att de saknar mat, vatten eller enkel sjukvård och att 800 miljoner människor är undernärda.

Sedan 1970-talet har IMF och Världsbanken tvingat ett 70-tal fattiga länder att genomföra strukturanpassningsprogram för att få låna pengar. Strukturanpassningsprogrammen medför att landets marknad öppnas för det internationella kapitalet, att offentliga utgifter till skola, sjukvård och liknande skärs ned, att statliga företag säljs ut och att utgifter tas ut för skola och sjukvård. Det finns inget land där de fattiga fått det bättre tack vare strukturanpassningprogrammen.

Världshandeln styrs av WTO:s regler. WTO:s viktigaste uppgift är att avskaffa handelshinder. För fattiga länder kan handelshinder vara bra. Med hjälp av tull, importkvoter och exportstöd kan fattiga länder bygga upp industri och jordbruk.

Att handelshinder tas bort innebär inte att alla länder och människor får samma chans att hävda sig på världsmarknaden. Orsaken till det är enkel: Rika länder, rika bönder och storföretag har mer resurser och därmed möjlighet att hävda sig än fattiga länder, fattiga bönder och småföretag.

Den orättfärdiga politik som IMF, WTO och Världsbanken för kan hejdas. Följande är möjligt att göra:

  1. Öka IMF, WTO:s och Världsbankens legitimitetskris genom att fortsätta med protesterna när de håller möte. Att nästa WTO möte hålls i Qatar, där det inte finns någon demonstrationsfrihet, visar att protesterna varit framgångsrika. Ju mer Världsbankens, WTO:s och IMF:s legitimitetskris ökar ju lättare blir det för fattiga länder att bryta mot de regler som medför död och fattigdom.
  2. Avskriv de fattiga ländernas skulder. En skuldavskrivning ger de fattiga länderna en möjlighet att minska fattigdomen.
  3. De fattiga länderna ska ha rätt att skydda uppbygget av industri och jordbruk med hjälp av tullar, importkvoter och exportstöd.

Bengt-Olof Lindbergh