Författare > Eduardo Galeano
2006-08-01 19:13

Hur länge?

Kategori: Eduardo Galeano, 2006/2, Israel

Ett land har bombat två länder. En sådan straffrihet kunde kanske förvåna, om det inte vore affärer som vanligt. Som svar på ett fåtal försagda protester från det internationella samfundet, säger Israel att misstag har begåtts.

Hur länge kan grymheter kallas misstag?

Denna slakt av civila började med kidnappningen av en soldat.

Hur länge kommer kidnappningen av en israelisk soldat att legitimera kidnappningen av palestinsk suveränitet?

Hur länge kommer kidnappningen av två israeliska soldater att legitimera kidnappningen av hela den libanesiska nationen?

Under århundraden var slakten på judar européernas favoritsport. Auschwitz var den naturliga höjdpunkten på en uråldrig flod av terror som flutit genom hela Europa.

Hur länge kommer palestinier och andra araber att tvingas betala för brott som de inte begått?

Hizbollah fanns inte då Israel raserade Libanon i tidigare invasioner.

Hur länge kommer vi att tro på historien om denna angripna angripare, som praktiserar terrorism eftersom den har rätt att försvara sig själv mot terrorism?

Irak, Afghanistan, Palestina, Libanon: Hur länge kommer Israel och USA att opåtalt tillåtas förgöra länder?

Tortyren i Abu Ghraib, som utlöste en viss sjukdom, är ingenting nytt för oss i Latinamerika. Vår militär lärde sig förhörsteknikerna på School of the Americas, som kanske inte längre existerar till namnet men som i praktiken lever kvar.

Hur länge kommer vi att acceptera att tortyr berättigas?

Israel har ignorerat fyrtiosex resolutioner från generalförsamlingen och andra FN-organ.

Hur länge kommer Israel att åtnjuta den selektiva dövhetens privilegium?

Förenta Nationerna antar rekommendationer men tar inga beslut. När FN ska fatta beslut ser USA till att beslutet blockeras. I FN:s säkerhetsråd har USA inlagt veto mot 40 resolutioner som fördömer Israel.

Hur länge kommer Förenta Nationerna att agera som om det bara var ett annat namn för USA?

Sedan palestinierna fick sina hem konfiskerade och sitt land bortrövat har mycket blod flutit.

Hur länge kommer blod att flyta för att ge övermakten den rätt som lagen inte ger den?

Historien upprepas dag för dag, år för år, och tio araber dör för varje israel. Hur länge kommer ett israeliskt liv att anses vara värt tio arabiska liv?

I förhållande till den totala befolkningen motsvarar de 50 000 civila – majoriteten av dem kvinnor och barn – som dödats i Irak av 800 000 amerikanare.

Hur länge kommer vi att acceptera, som vore det normalt, detta dödande av irakier i ett blint krig som förlorat allt berättigande?

Iran håller på att utveckla kärnkraft, men det så kallade internationella samfundet är inte det minsta oroat av det faktum att Israel redan har 250 atombomber, trots det faktum att landet ständigt lever på gränsen till ett nervöst sammanbrott

Vem ställer in den internationella farlighetsmätaren? Var Iran det land som släppte atombomber mot Nagasaki och Hiroshima?

I globaliseringens tidsålder är yttrandefriheten mindre kraftfull än rätten att utöva påtryckningar. För att legitimera den illegala ockupationen av palestinskt territorium kallas krig för fred. Israelerna är patrioter, och palestinierna terrorister, och terrorister sår allmän förskräckelse.

Hur länge kommer media att sprida fruktan i stället för nyheter?

Slaktandet äger rum idag, inte för första och jag fruktar heller inte för sista gången – det sker i tystnad. Har världen blivit döv?

Hur länge kommer larmet från de skändade att bäras fram av en halmklocka?

Bombningarna dödar barn, mer än en tredjedel av offren.

De som vågar fördöma detta mord kallas antisemiter.

Hur länge kommer kritikerna av statsterrorism att betraktas som antisemiter?

Hur länge kommer vi att acceptera denna groteska form av utpressning?

Är de judar som är upprörda över vad som görs i deras namn antisemiter? Finns det inte arabiska röster som försvarar ett palestinskt hemland men som födömer fundamentalistiska galenskaper?

Terrorister liknar varandra: statsterrorister, respektabla regeringsmedlemmar, och enskilda terrorister, galningar som handlar ensamma eller organiserade i grupper som haft fullt upp alltsedan den kommunistiska totalitarismen bekämpades under Kalla kriget. Alla kämpar i namn av olika gudar, vare sig det är Gud, Allah eller Jehova.

Hur länge kommer vi att ignorera det faktum att alla terrorister föraktar människoliv och livnär sig på varandra?

Står det inte klart att i kriget mellan Israel och Hizbollah är det de civila – libaneser, palestinier och israeler – som dör?

Och står det inte klart att krigen i Afghanistan och Irak och invasionen av Gaza och Libanon är kuvöser för hat, som skapar fanatiker efter fanatiker efter fanatiker?

Vi är den enda djurart som har specialiserat sig på ömsesidig utrotning.

Vi anslår 2,5 miljarder dollar per dag till militära utgifter. Elände och krig är barn till samma far.

Hur länge ska vi acceptera att denna värld, som är så förälskad i döden, är den enda möjliga världen?

Eduardo Galeano,

28/7 2006

Galenano är en uguayansk skribent och journalist, författare till ”Latinamerikas öppna ådror” och ”Eldens minne”.