Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2003-05-01 00:00

Gudrun Schyman och vänsterns rofferi

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/2, Strategi och taktik

Genom att propagera för att de välbeställda ska betala hög skatt och sedan slarva eller fuska med sin egen skatt gjorde sig Gudrun Schyman omöjlig som partiledare.

När Gudrun Schyman avgick så sa hon: Det är svårt att tillhöra den politiska eliten och leva som en vanlig människa. Det Gudrun Schyman sa var viktigt. Inom vänstern och arbetarrörelsen behövs en debatt om hur de förtroendevalda på höga poster ska kunna leva som vanliga människor samtidigt som de tillhör den politiska eliten. För att de förtroende valda på höga poster inte ska börja roffa åt sig pengar måste de organisationer som de företräder kontrollera dem. Följande åtgärder kan hjälpa de förtroendevalda att leva som vanliga människor:

Parti eller föreningsskatt införs. Ingen förtroendevald ska tjäna mer en dem som han företräder. Inom Vänsterpartiet finns det några förtroendevalda som skänker bort lön och arvoden och behåller en vanlig lön.

Förtroendevalda ska vara avsättningsbara under mandatperioden. Därigenom tvingas de lyssna på medlemmarna för att få sitta kvar.

Förtroendevalda ska få hjälp och stöd. Det var dåligt av Vänsterpartiet att låta Gudrun Schyman deklarera själv samt att låta henne blåsa upp sig själv.

Om arbetarrörelsen och Vänsterpartiet genomför de ovanstående åtgärderna så ökar möjligheterna att hindra nya skandaler där människor som säger sig vara solidariska med de sämst ställda visar sig vara roffare.

Bengt-Olof Lindbergh