Författare > Per-Åke Lindblom
1997-05-01 00:00

Globaliseringsfällan

Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/2, Anti-globaliseringen

Världens ledande maktelit av politiker och företagsledare samlas i San Francisco för att diskutera ekonomin och dess konsekvenser. Räcker det med en femtedel av befolkningen för att hålla världsekonomin igång? Och vad händer med de 80 procent som kommer att stå utan arbete? Hur ska de fördriva tiden utan att kriminalitet och sociala protester växer? Kommer bara de att klara sig som har så stora besparingar att de kan göra pengar på börsboomen? Kommer medelklassens hotande upplösning att följas av högerradikala populisters frammarsch i Europa och USA?

Dessa frågor diskuteras av Hans Peter Martin och Harald Schumann, två vänsterliberala skribenter med anknytning till tyska Der Spiegel, i deras bok Globaliseringsfälllan (Brutus Östlings Bokförlag). De beskriver en internationell finansmarknad som utvecklats till en högrisksektor och jämför riskerna med en härdsmälta i ett kärnkraftverk. En stor del av finansinstitutens verksamhet består nämligen i ren spekulation i fiktiva värden , i förväntade kurshöjningar/-sänkningar eller dito valutafluktuationer. Ett enda finansinstituts konkurs kan över en natt dra de andra med sig och få en dominoeffekt över hela världen med oöverskådliga konsekvenser.

Mycket känns igen från svenska förhållanden. Klass och inkomstklyftorna växer i alla industrialiserade länder på grund av omfördelningen till de redan rika; skatteunderlaget minskar på grund av storföretagen och överklassen betalar allt mindre skatt liksom att de sätter skattesmiteriet i system; det sociala välfärdssystemet försämras överallt och massarbetslösheten har kommit för att stanna. På ett ställe frågar sig författarna om den generella välfärdspolitiken, som både socialdemokrater och liberaler tidigare bedrev, enbart tillkom för att dämma upp det kommunistiska hotet.

Författarna vill ha en kapitalism med "mänskligt ansikte". De fruktar en kapitalism , som fullständigt har tappat hämningarna och löper amok. Denna kan ta en ända med förskräckelse och ge upphov till fascistiska eller högerpopulistiska massrörelser, eller, vilket de tydligen inte räknar med, revolutionära massrörelser. Boken är mycket intressant och välskriven och rekommenderas verkligen. Däremot behöver man naturligtvis skriva under på de motåtgärder, som de föreslår . Faktum är att det internationella finanskapitalet skulle kunna acceptera dem - av självbevarelsedrift. Motåtgärderna ryms så att säga inom systemet.

Per-Åke Lindblom