Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2002-09-03 15:23

För socialism, välfärd och fred

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2002/2, Strategi och taktik

1997 tog KPML(r) initiativ till Enhetsinitiativet. Syftet var att samla människor som ville kämpa för inhemska klasskampskrav som 6-timmars arbetsdag och liknande.

Vid det första riksmötet 1997 deltog 250 personer, och organisationen hade 900 medlemmar. Vid riksmötet 1998 var medlemstalet 1200. Att organisation växte så snabbt berodde på att många medlemmar var aktiva och att det genomfördes många protester mot nedskärningen av välfärden. Medlemmarna kom från socialdemokraterna, vänsterpartiet, miljöpartiet och KPML(r). Många var också partilösa.

Vid riksmötet 2000 hade medlemsantalet sjunkit till 600. Det finns flera orsaker till tillbakagången:

1. Socialdemokraternas kraftiga nedskärning av välfärden mildrades och därmed upphörde de stora protestmötena. Det medförde att Enhetsinitiativet förlorade en bas för att nå ut politiskt.

2. Enhetsinitiativet uppmanade inte till bojkott av valet till EU-parlamentet med motiveringen att en uppmaning till bojkott skulle kunna leda till att de vänsterpartister, socialdemokrater och miljöpartister som var medlemmar i Enhetsinitiativet skulle uteslutas ur sina partier och bara KPML(r):are och partilösa bli kvar. En politisk organisation måste agera utifrån vad den anser vara riktigt. Den kan inte arbeta politiskt utifrån principen att inte stöta sig med andra, för det leder till passivitet.

3. Enhetsinitiativets förbundsledning klarade inte av att bevara entusiasmen i organisationen och genomföra framgångsrika initiativ när medlemsantalet minskade och de stora protesterna mot sociala nedskärningar upphörde.

Trots att Enhetsinitiativets tillbakagång fortgår så anser jag att organisationen kan börja växa igen och bli en viktig politisk kraft. För att det ska ske behöver politiken ändras.

Enhetsinitiativet måste ta ställning för socialismen. Därigenom får vi ett alternativ till kapitalismen. Det ökar vår trovärdighet och gör det lättare för oss att förankra organisationen inom arbetarrörelsen och arbetarklassen.

Enhetsinitiativet måste ta ställning mot imperialismen. Efter den 11 september har världsläget förändrats. USA är på offensiven för att stärka sin makt över hela världen. USA:s offensiv kommer att möta motstånd i Sverige. Om vi tar ställning mot imperialismen kan vi då värva medlemmar.

Enhetsinitiativet behöver en förbundsledning som snabbt kan ta politiska initiativ och genomföra dem framgångsrikt. För passiviteten inom organisationen kan bara brytas och ersättas med kampanda genom handling.

Det behövs inte mer än några hundra aktiva medlemmar som klarar av att samarbeta med andra organisationer för att Enhetsinitiativet ska fungera som politisk kraft. Det kan vi klara av.

Bengt-Olof Lindbergh
Artikelförfattaren är aktiv i
Enhetsinitiativets Stockholmsgrupp.