Författare > Rickard B. Turesson
2000-05-05 00:00

Flagranta övergrepp mot arbetare

Kategori: Rickard B. Turesson, 2000/2, Fackligt

Den senaste tiden har vi sett flera fall av flagranta övergrepp mot fackliga förtroendemän och fackligt aktiva. Ett fall var SKF:s hot att avskeda Thomas Dahlén, som hade varit anställd i 27 år på fabriken. Den formella orsaken för Thomas Dahlén var affischering inför 1 maj, som skett på fritid och utanför arbetsplatsen. Det var ett direkt angrepp på alla arbetares självklara rätt att bedriva demokratiskt politiskt arbete. Det var inte bara fråga om en enskild affisch, utan ytterst innebar det ett försök att tysta all opposition bland arbetarna. SKF tvingades sedermera att backa.

Däremot har, såvitt vi vet, SKANSKA Prefab, inte återtagit sitt avsked av Tommy Holmgren, klubbordförande på företaget i Uppåkra där han arbetat i 17 år. Tommy Holmgren avskedades utan förvarning – efter 17 år utan anmärkningar – med hänvisning till samarbetssvårigheter. Han har stridit mot företagets ständiga brott mot övertidsreglerna. Argumentet om samarbetssvårigheter kan bara ses som ett svepskäl för att krossa det lokala fackliga arbetet.

Det är uppenbart att storföretagen – uppbackade av den mäktiga arbetsgivareföreningen – nu försöker att kväsa alla stridbara arbetare, som försöker hålla på de regler, som reglerar förhållandet mellan de anställda och företagsledningar ute på arbetsplatserna. Samtidigt diskuterar regering och riksdag gång på gång om lagarna för anställningsskydd ska försämras. Försvagningen av gällande turordningsregler är det senaste exemplet. Behandlingen av Tommy Holmgren visar i stället att regelverket måste skärpas till lönearbetarnas förmån.

Namnlistor kan hämtas på Nätverkets hemsida hem.passagen.se/helend/doc

Stöd Tommy Holmgren och kräv att han får sin anställning tillbaka!

Rickard B. Thuresson