Författare > Bengt-Olof Lindbergh
1997-05-03 00:00

Enhetsinitiativ mot högerpolitik

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1997/2, Strategi och taktik

"Enhetsinitiativet syftar till att få till stånd en samling mot högerpolitiken över partigränser, facktillhörighet och etniska gränser. Låt oss samlas kring det vi är överens om och lägga åsiktsskillnader i övrigt åt sidan."

Ovanstående citat är från Enhetsinitiativets plattform som antogs på dess första kongress i april. Kommer Enhetsinitiativet att utvecklas till en politisk kraft? Jag ser tre faktorer som talar för det:

  1. De krav som finns med i plattformen (se ruta) har ett starkt folkligt stöd. Kraven Sverige ut ur EU och Stoppa nedskärningarna inom skola, vård och omsorg har stöd av majoriteten av Sveriges folk.
  2. Att Enhetsinitiativet är en riksorganisation är en mycket viktig förutsättning för att det ska ha en chans att lyckas. Genom att vara en riksorganisation kan medlemmarna i hela Sverige diskutera och utveckla politiken. Enhetsinitiativet har cirka 40 lokalgrupper som ordnar protestaktioner tillsammans med andra organisationer.
  3. Enhetsinitiativet har haft en interimsstyrelse och aktiva lokalgrupper i cirka ett år. Det ger initiativet en organisatorisk styrka.

Bengt-Olof Lindbergh