Författare > Jan-Erik Gustafsson
2006-01-01 17:14

Det handlar inte bara om tjänstedirektivet

Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2006/1, EU

Det handlar inte bara om tjänstedirektivet

EU utsätter medlemsländerna ständigt för nya direktiv och lagar. Här är några exempel från november och december 2005.

10 november 2005 – postdirektivet

EU-kommissionen lanserar ett allmänt sam­råd om postsektorns framtid i EU. Man skriver ”Reformeringen på EU-nivå började med postdirektivet 1997 (1997/67/CE) (...). År 2002 förbättrades detta direktiv genom di­rektiv 2002/39/CE (...) som stegvis begränsar ramen för posttjänster som föreligger i en situation av monopol (...). 2006 innebär en viktig etapp. I enlighet med postdirektivet förväntas medlemsländerna fortsätta minska sektorn under monopol.” Således i klartext: förstärkt privatisering av posttjänster inom unionen.

15 november – energin

Denna dag publicerar EU-kommissionen en hotfull kommuniké, vars rubrik anger innehållet. ”Energi: medlemsstaterna måste öppna upp sina marknader”. Kommissionären med ansvar för energi, Andris Piebalgs, uttalade. ”Medlemsstaterna måste omedelbart och helt och hållet införa el-direktivet, inte bara till sin form, men också till sitt innehåll”. För Bryssel sker inte privatiseringen av elektricitet och gas tillräckligt snabbt.

18 november – flygtransporter

Denna dag enas EU-kommissionen och USA om en omfattande överenskommelse som kallas ”den öppna himmelen” (fr. Ciel ouvert ). Enligt nyhetsbyrån AFP så tillåter överenskommelsen (...) flygningar utan begränsningar av antalet destinationer och utan begränsningar av antalet flygbolag från amerikanska eller europeiska flygplatser till destinationer i tredje land”. Således en accelererad avreglering av flygtransporter, som inte tar någon som helst hänsyn till flygets miljöeffekter, vilka i andra sammanhang klandras. Inte undra på att den amerikanske vice transportsekreteraren, John Byerly, myser: ”Vi avser att öppna flygtransporterna för en allt hårdare konkurrens”.

20 november – vapenmarknaden

De europeiska transportministrarna antar en ”uppförandekod” som enligt AFP innebär ”att öppna de nationella marknaderna för militär utrustning, en marknad som representerar ca 30 miljarder euro per år och som i namnet av den nationella säkerheten i hög grad slipper undan konkurrensreglerna som gäller i unionen”. I klartext, privatisering måste angripa en av de sektorer som ännu i hög grad är nationaliserad till förmån för vinster åt den globala privata militärindustrin.

21 november – hamnarna

Hundratals hamnarbetare demonstrerar i Bryssel mot kommissionens förslag till direktiv som tillåter skeppsredarna att själva ta ansvar för lastning och lossning av sina fartyg, dvs. en privatisering av hamnarna.

14 december – övervakningslag

En majoritet i EU-parlamentet godkänner lagen om övervakning av elektronisk kommunikation för vilken Sveriges justitieminister Thomas Bodström varit pådrivande. Lagen strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter, vilken säger att ”alla har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens”. Ministerrådet behöver nu bara bekräfta lagen innan den blir direkt gällande inom unionen.

 

Är inte slutsatsen för varje demokrat uppenbar? Kräv upphävande av alla EU-direktiv och EU-lagar, vilket innebär att Sverige bryter med EU och lämnar EU.

Jan-Erik Gustafsson