Författare > Bengt-Olof Lindbergh
1999-01-01 23:01

Bra analyser, men tyst om socialismens misslyckanden

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/1

 

Den 3-5 januari 1999 genomförde KPML(r) sin tolfte kongress. Eftersom kongressen inte ändrade partiprogrammet är jag helt övertygad om att KPML(r) kommer att fortsätta som ett litet parti utan verkligt inflytande. Det avgörande felet är att de inte vågar eller kan föra en seriös debatt om varför alla försök att bygga socialismen har misslyckats.

Med nuvarande partiprogram kan KPML(r) aldrig bli en politisk kraft som förmår leda folkets kamp för att ersätta överklassens klassherravälde med arbetarklassens klassherravälde.

Trots min kritik anser jag att partiet även har positiva sidor. Kongressen antog två resolutioner som jag stöder helt och fullt. I resolutionen "Enhet i kampen mot högerpolitiken" görs en riktig analys av läget i klasskampen och vad som behöver göras.

"Kapitalets klasskamp möter ringa motstånd. Arbetarklassen är desorganiserad och passiv och befinner sig på reträtt. Situationen är ytterst allvarlig. Om arbetarklassen och de breda folklagren inte förmår samla sig till försvar finns risk för att det mesta som arbetarrörelsen uppnådde av sociala, politiska och fackliga rättigheter under 1900-talet går förlorat."

Resolutionen uppmanar till stöd för Enhetsiniativet som strävar efter att bli en samlande organisation för kampan mot högerpolitiken.

I en resolution om EU-valet 1999 uppmanar KPML(r) till bojkott av valet.

Bengt-Olof Lindbergh