Nummer > 2007/1
2007-01-01 11:31

Bilarbetare och risbönder är eniga

Kategori: 2007/1, USA-imperialismen

 

De senaste åren har USA satsat på att ingå frihandelsavtal med ett land åt gången eller små grupper av länder. Nu har turen kommit till Sydkorea

Fackföreningsrörelsen i USA och Sydkorea säger nej till det nya avtalet mellan Washington och Söul om frihandel. Avtalet skyddar inte arbetarens rättigheter i de båda länderna, säger Jeff Vogt från USA:s LO (AFL-CIO). Avtalet kommer att skapa arbetslöshet bland USA:s bilarbetare och textilarbetare och väntas skapa press på många andra industriverksamheter.

I Korea kommer det primärt att vara bönderna som det går ut över – och konsumenterna. Importskyddet för Sydkoreas risbönder kommer att försvinna, och det förväntas ruinera hundratusentals av sydkoreanska lantbruk på samma sätt som NAFTA-frihandelsavtalet mellan USA, Kanada och Mexiko från 1994 tvingade iväg minst en miljon majsodlande mexikanare från deras jord.

Kritiker jämför de bägge avtalen och påminner om att det inte bara var Mexikos bönder som drabbades. Omkring en miljon industriarbetsplatser lades ner i USA för att återuppstå som lågavlönade arbetsplatser på hopsättningsfabriker (maquiladoras) söder om gränsen mellan USA och Mexiko.

Frihandelsavtalet mellan USA och Sydkorea kan undergräva hela hälsosektorn i Sydkorea, varnar Christine Ahn från organisationen ”Korean-American Fair Trade”. Avtalet förbjuder nämligen Sydkorea att köpa in at kopierade mediciner och andra former för billig medicin. Hälsosektorn får bara använda amerikanska märkesmediciner, skriver nyhetsbyrån. Det kan föra till så våldsamma utgiftsstegringar inom hälsosektorn, att den kommer att utsättas för dramatiska nedskärningar, varnar Christine Ahn vidare.

I dag har den gemensamma handeln mellan de båda länderna ett värde av c:a 75 miljarder dollar. Financial Times skriver att frihandelsavtalet väntas medföra en ökning med 20 miljarder dollar. USA har i dag ett handelsunderskott i förhållande till Sydkorea på 14 miljarder dollar om året. Enligt avtalet kommer jordbruksexport (ris, majs och kött) från USA till ett värde på en miljard dollar snart bli tullfri. I loppet av endast tre år kommer 95 procent av alla varor fritas från tull, avgifter och mängdbegränsningar.

Frågan är när avtalet kommer att träda i kraft. Kongressen i USA skall ta ställning till det. Där har demokraterna, varav många har nära förbindelser med fackföreningsrörelsen, majoritet. I Sydkorea är befolkningens motstånd stort, och det kommer att äga rum både president- och parlamentsval senare i år.

(Artikeln har tidigare publicerats i Dagbladet Arbejderen 7/4 2007)