Författare > Bengt-Olof Lindbergh
1998-01-06 00:00

Avtalsrörelsen: Pappers avtal inte alls bra

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Fackligt

Pappers blev först ut i årets avtalsrörelse. Avtalet som är treårigt ger två och en halv procent, plus löneglidning som beräknas bli en halv procent.

I LO-Tidningen (1/1998) prisas avtalet av följande skäl:

  1. Avtalet håller sig inom LO-förbundens överenskomna löneram på 3,5 procent.
  2. Om avtalet blir stilbildande för hela arbetsmarknaden kommer även låga löneökningar att ge ökad köpkraft.

"Värdet av detta kan knappast överskattas. Det borde då bli möjligt för både regering och riksbank att lätta på den hårda åtstramningspolitik som under flera år dämpat den ekonomiska aktiviteten."

Jag anser att Pappers avtal är dåligt, och att LO-Tidningens argument inte håller. Det hade varit bättre om LO-förbunden inte hade haft en löneökningsram. Inom Pappers finns det pengar att hämta och en vilja att ta strid. Om Pappers tagit strid för ett bättre avtal och segrat så hade de röjt väg för de övriga LO-förbunden. Högre löner för LO-förbundens medlemmar kommer hela samhället till godo genom skatteinkomsterna och konsumtionen ökar. Det medför att välfärden kan betalas och att arbetslösheten minskar.

LO-Tidningens förhoppning om att riksbank och regering ska dämpa åtstramningspolitiken om facket inte kräver höga löneökningar har ingen verklighetsanknytning. Åtstramningspolitiken beror inte på fackets lönekrav. Åtstramningspolitiken är dikterad av EU:s konvergenskrav. Det finns bara två sätt att bli fri från EU:s konvergenskrav:

  1. Riksdagen beslutar att inte följa konvergenskraven.
  2. Sverige går ut ur EU.

Pappers avtal har varit förebild för avtalen för de anställda inom kemiindustrin och smältverken.

- Vi anser inte att Pappers 2,9 procent ska vara ett tak för hela arbetsmarknaden, säger Lotta Grönblad, informatör på Hotell och restaurang som kräver mellan 3,5 och 4 procent. Kommunal kräver mer än Pappers. Enligt Kommunals avtalsombudsman Jan Sjölin motsvarar Kommunals krav 4,4 procent.

När det här skrivs har förhandlingarna mellan Handels och dess arbetsgivare strandat. Arbetsgivarnas slutbud ligger på 2,9 procent, lika mycket som Pappers fått. Handels kräver mellan 3,4 och 3,8 procent mer. Skillnaden i parternas bud är mellan 100 och 150 kronor. "Det kan synas som ganska lite. Men för de lägst avlönade kan det vara en avgörande skillnad", säger Handels ordförande Kenth Pettersson.

Bengt-Olof Lindbergh