Författare > Peter M. Johansen
1997-08-01 00:00

Australien: Nya trakasserier av urbefolkningen

Kategori: Peter M. Johansen, 1997/3, Nationella minoriteter

Australien upplever en ny våg av rasistiska utspel. Urbefolkningen aboriginerna drabbas av det ena rättsliga nederlaget efter det andra.

Den oavhängiga parlamentsledamoten Pauline Hanson försöker samla den rasistiska rörelsen i One nation Party och spelar ohämmat på de ekonomiska nedgångstiderna med sin giftiga invandrarfientlighet.

I början av augusti beslutade en enhällig högsta domstol att det inte stred mot grundlagen att myndigheterna i många fall rövat barn från aboriginerna. Dessa, som under lång tid fråntagits sina barn, har därför ingen rätt till ekonomisk kompensation.

Rättegången ägde rum i Northern Territory, där de flesta barnroven ägt rum. Men att skilja aboriginbarn från sina familjer har varit en vanlig praxis över hela Australien långt in på 70-talet. Domen är ännu ett bakslag för den australiska urbefolkningen efter att Liberal Party (LP) och National Party bildade regering under statsminister John Winston Howard (LP) efter valet i mars i fjol. Regeringen har heller inte velat komma med någon offentlig ursäkt till aboriginerna för tidigare barnrov. Tusen fall väntar på rättslig behandling. Därför är utslaget i högsta domstolen ett kraftigt bakslag.

Konfrontation

Det är inte det enda. De väl 250.000 aboriginerna i landet down under ser inte heller ut att få någon hjälp av domstolarna vad gäller rättigheterna till land och naturresurser. Ministern för aborigin-ärenden, John Herron, har gått emot flera av aboriginernas intresseorganisationer, som Aboriginal and Torres Strait Islander Commission (ATSIC), och bakom regeringen står mäktiga jordägarorganisationer och gruvbolag.

Regeringen har gått till motangrepp för att dämpa de krav som rests sedan regeringen under Paul Keating, Australia Labor Party (ALP), införde Native Title Act 1993. Denna ställer i utsikt stora belopp i kompensation för betesmark och mineral som utvunnits på aboriginernas områden. Men det är många oklarheter förbundna med lagen. Nu tar den vita eliten chansen att utnyttja den nya regeringen för att försvåra aboriginernas möjligheter att gå rättens väg.

I Western Australia är två tredjedelar av de områden där det bedrivs gruvdrift sådana som går in under Native Title Act, och där aboriginerna enligt lag kan kräva sin rätt. I Queensland är Rio Tinto Zink-CAR i full verksamhet på land som aborigin-folket Waanyi gör anspråk på.

Regeringens motangrepp består bland annat i att kräva full revision av de aborigin-organisationer som får statligt stöd, dock utan att hänvisa till några som helst anklagelser om oegentligheter. Aboriginerna ser det som ett brott mot grundläggande principer om organisationsfrihet.

Dör i häktet

Aboriginernas kamp möts med Australiens "traditionella" rasism, den mellan urbefolkningen och det vita samhället. Skillnaden mellan de två världarna låter sig avläsas i all statistik: aboriginerna har en barnadödlighet som ligger 2-3 gånger högre än för andra australier, de har en förväntad levnadsålder som är 18-20 år lägre, arbetslösheten bland dem är fem gånger högre och fängelsefrekvensen 14 gånger högre. De löper 16,5 gånger större risk att dö i häktet.

Men "Australiens Jeanne d'Arc" som hon har utropats till, Pauline Hanson, har blåst i basunen mot den nya invandringen, nämligen av asiater. Hanson ströks från nominationslistorna för Liberal Party i Queensland, men blev ändå invald som oavhängig för valkretsen Oxley, en tidigare bastion för Arbetarpartiet. I sitt jungfrutal i parlamentet i Canberra attackerade hon de aboriginer och asiater som nu översvämmar Australien och förändrar landets identitet, enligt Hanson. Hon krävde stopp för invandring från Asien och nedskärningar i socialbidrag till aboriginerna.

Båda kraven har statsminister Howard infriat. I början av juni skar regeringen ner invandrarkvoten för andra gången på 14 månader. Årets kvot är 8 procent lägre än i fjol, och mindre än halvparten av invandringen på 140.000 under 1989-90. Fram till 1968 höll landet en White Australia-invandringsprincip, men under den senaste generationen har Australien fått ett betydande inslag av asiater och en ABC-generation, Australians Born Chinese, det vill säga asiater födda i landet.

Rasistiska övergrepp

Hansons kampanj och inte minst regeringens svaga reaktioner har utlöst en rad rasistiska övergrepp som inte har passerat obemärka i flera asiatiska länder. Asiaterna görs till syndabockar för strama ekonomiska tider. Australien har vridit sin egen ekonomiska politik i riktning mot Asien på bekostnad av sin traditionella europeiska förankring för att få del av tillväxtboomen i Sydöstasien. Det har fört till en kraftig liberalisering och ökande social polarisering som följd av hög arbetslöshet, sociala nedskärningar och reaktionära arbetslagar.

- Det är viktigt att inse att detta land har genomgått dramatiska sociala, politiska och ekonomiska förändringar, och att det har skapat betydande osäkerhet i befolkningen som helhet, säger sociologen Laksiri Jayasuriya, född på Sri Lanka, till nyhetsbyrån IPS.

Det är därför lätt att gripa tag i Pauline Hansons ord som en Guds gåva, säger Jayasuriya.

Hanson är inte längre den enda som ser sin chans att sprida rasism. Hon har fått tillräckligt med stöd för att bilda One Nation Party (ONP). Det skedde i början av augusti i den lilla sömniga småstaden Robertson inte långt från Wollongong i New South Wales till demonstrationer och protester från antirasistiska grupper som Resistance, Youth Against Racism, Campaign Against Racism och lokalbefolkningen.

Förenade krafter

Extremhögern och de rasistiska organisationerna ser nu en möjlighet att omgruppera sig med högerkonservativa krafter under Hanson fana. Redaktören för den högerorienterade tidningen Bundaberg New Australia Times, Edwin Morris, upplyser att Hanson har tagit upp hans förslag om att förena dessa krafter, troligen i ONP. "Det är bara ett tunt cigarettpapper mellan dem vad gäller politiken", konstaterar Morris.

Det finns i första hand tre naturliga samarbetsparter och stöttepelare för Hanson: Australia First, som upprättades av den före detta parlamentarikern Graeme Campbell (ALP), Australians Against Further Immigration (AAFI) och Australian League of Rights (ALR). De har alla spelat viktiga roller i utformningen av One Nations politik. Campbell ställde omedelbart sin medarbetare John Pasquarelli till förfogande som Hansons pressekreterare och rådgivare. Han har ett notorisk meritlista med sexuell misshandel av kvinnor under sin tid på Papua Nya Guinea innan han kom tillbaka till Australien 1975 och försökte bli parlamentariker för det liberala partiet. Nu skriver han alla Hansons tal.

Öppet stöd

AF och AAFI sörjde för materialet till Hansons rasistiska bok om aboriginerna, The Truth. George Merrit som har skapat Pauline Hanson Support Movement, säger att han också har bidragit tillsammans med Denis McCormack, ledare för AAFI och vice ordförande i Australia First. Hanson har fått öppet stöd från Peter Davis, borgmästare i Port Lincoln i South Australia och medlem av ALR i trettio år. Han drar ofta fram den brittiske revisionistiske historikern David Irving på sina möten. ALR-ledaren Eric Butler har lovat Hanson "allt möjligt stöd". Samröret är med andra ord tätt.

Allt tyder på att Confederation Action Party (CAP) i Queensland redan har gått in i ONP. CAP har i många år gått lös på de asiatiska invandrare och investeringar i Australien. Men Hanson drar till sig krafter ännu längre ut till höger, som den nynazistiska National Action. En ONP-organisatör i Newcastle, Peter Archer, arrangerade en rundtur för den tidigare Ku Klux Klanledaren i Louisiana, David Duke, som nu sjunger Hansons lov. Hanson har också knutit kontakt med Victor Robb, känd från den nynazistiska national Front i Queensland.

Ett år efter sitt jungfrutal har the fish and chips lady från Oxley, Pauline Hanson, blivit något annat än en isolerad, oavhängig parlamentariker i Canberra. Hon har utlöst en rasistisk rörelse som skrämmer många australier.

Peter M. Johansen