Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2001-01-08 00:00

Attac Sverige - ta det onda med det goda!

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/1, Anti-globaliseringen

Kommer Attac Sverige att få någon politisk betydelse? Troligtvis inte, men jag hoppas att jag har fel, för organisationen har tagit ställning för de fattiga mot de rika och för socialliberialism mot nyliberialism.

Attac Sverige prioriterar följande mål (citat från plattformen):

  • Att införa en Tobinskatt och avskaffa skatteparadisen.
  • Att motverka användningen av det offentliga pensionssystemet för spekulation.
  • Att avskaffa de fattigaste ländernas skulder.

Tobinskatt

Om en Tobinskatt genomförs så får det flera positiva effekter:

  • Politiken stärks och kapitalets makt minskar.
  • Skatteinkomsterna används till att minska fattigdom i den rika världen och den fattiga världen.

Eftersom Tobinskatten är så låg  0,05 procent på finanstransaktioner  kan den genomföras i Sverige utan att finanshandeln flyttar till länder som inte har Tobinskatt.

Först när Attac Sverige konkretiserar kraven på pensionssystemet kan jag ta ställning till om jag stöder deras krav eller ej.

Om de fattigaste ländernas skulder avskaffas så medför det att det blir lättare för folket i de länderna att kämpa för välfärd.

Attacs problem

Problemet med de krav som Attac Sverige driver är att de är mycket svåra att genomföra. Jag har läst alla organisationens nyhetsbrev utan att se en debatt eller analys av hur kraven ska kunna genomföras. Inget av Attac Sveriges krav kommer att genomföras om inte en stark och välorganiserad folkopinion pressar regering och riksdag att genomföra dem. Kommer föreningen att klara av att arbeta år efter år för att eventuellt få igenom sina krav? Det tvivlar jag på.

Samtidigt som jag ser organisationens brister så kan jag se dess styrka:

  • Attac Sverige bedriver studiecirklar över hela Sverige, med syftet att aktivera människor för föreningens krav.
  • Tack vare Attac Sverige har vi fått en mediadebatt om dess krav.
  • Attac Sverige har angripit nyliberalerna.

Kommunisterna

Jag anser att det är självklart att kommunister och vänstermänniskor deltar i Attac Sveriges arbete. Jag anser inte att de ska göra det för att driva organisationen åt vänster – det är exempelvis Arbetarmakts politik – utan för att bidra till att kraven genomförs.

Bengt-Olof Lindbergh