Nyheter
2012-01-12 17:55

Är världen beboelig om 100 år?

Kategori: Nyheter


Ett möte kring klimatutveckling och jordens resurser. Koldioxidutsläppen ökar, den biologiska mångfalden minskar, naturmiljöerna utarmas, olja och vatten sinar, viktiga metaller blir bristvara… Tredje världen kräver sin del. Har mänskligheten förmågan, tekniken, ekonomin och politiken för att klara hoten?

Inledare: Johan Rockström, professor i naturresurshushållning.
I panelen: John Hassler, professor i nationalekonomi
Fredrik Hedenus, forskare i miljö och energi, Göteborg
Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör
Kristina Persson, ordförande i Global utmaning
Samtalsledare: Ulf Wickbom, journalist

Onsdag 25 januari, kl 18.00, ABF-huset, Sveavägen 41 • Entré 60 kr

Inledare: Johan Rockström, professor i naturresurshushållning.
I panelen: John Hassler, professor i nationalekonomi
Fredrik Hedenus, forskare i miljö och energi, Göteborg
Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör
Kristina Persson, ordförande i Global utmaning
Samtalsledare: Ulf Wickbom, journalist