Nummer > 1999/1
1999-01-01 10:09

Åsiktsregistreringen: Får vi veta sanningen?

Kategori: 1999/1, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

Till slut har Freivalds och Persson tvingats ge vika för det opinionstryck som krävt en rejäl granskning av det hemliga åsiktsspionaget. Registernämnden gav i december ut sin rapport om "personalkontroll". Vi publicerar här två bilagor från denna som illustrerar antalet registrerade i SÄPO:s register vid olika tidpunkter. Kontrollen av vänstern har uppenbarligen varit omfattande och noggrann. Fortfarande i slutet av 1998 var mer än 1500 människor registrerade för sina vänsteråsikter. Förutom alla de som registrerats har spaning bedrivits mot många fler. I rapporten ges exempel på personer som inte registrerats. Exempel 3 Under 1973 blev känt att X rekvirerat litteratur från KFML(r):s bokhandel Röda Stjärnan i Göteborg, samt att X var prenumerant på deras tidning Proletären. Enligt uppgift från .... har X vid ett tillfälle våren 1974 besökt KFML(r):s partihus i Göteborg och där sammanträffat med ledningen för soldatceller. Exempel 4 Säkerhetsavdelningens sektion ... har 1983-02-21 uppgivit, att de med säkerhet inte kunnat fastställa Y:s medlemskap i KFML(r):s ....avdelning. (.....) 1974 framkom att Y var prenumerant på KFML(r):s tidning Proletären. 1975 deltog Y i KFML(r):s 1:a majdemonstration i ...och 1981 i oktober fungerade Y som utdelare av KPML(r):s flygblad utanför grindarna till sin arbetsplats. (Personalkontroll s. 76) Av ovanstående två korta rapporter om några medborgare som inte blivit registrerade kan man utläsa en hel del. SÄPO har på ett eller annat sätt kontrollerat bokbeställningar från vänsterbokhandlar. Hur har man fått fram dessa uppgifter? Brevkontroll? Kontroll av postgiroinbetalningar? Infiltratörer på bokhandlarna? SÄPO har skaffat sig uppgifter om prenumeranter på vänstertidningar. Hur har man skaffat dessa uppgifter? SÄPO har arbetat med uppgiftslämnare som skaffat information om vem som besökt olika möten inom vänstern. Hur många sådana har det funnits? Hur har de avlönats? Eller har personen .... inte varit infiltratör utan en SÄPO anställd med avlyssningsmöjligheter? SÄPO har kontrollerat och identifierat deltagare i demonstrationer. SÄPO har kontrollerat och identifierat flygbladsutdelare. SÄPO har haft kamraten Y under uppsikt åtminstone sedan 1974 utan att han varit registrerad i SÄPO:s åsiktsregister. (Y utgör ju ett exempel på personer som inte registrerats. Av detta kan vi dra slutsatsen att det också finns ett spaningsregister. Omfattningen av detta spaningsregister är inte känt.) SÄPO:s spaningsregister jobbar långsiktigt. 1974 prenumererade kamraten Y på tidningen Proletären. Sju år senare delade hon ut flygblad. 1983 var hennes ärende uppe men man fann då att det inte fanns tillräcklig information för att införa henne i SÄPO-registret. Men trots detta finns alltså uppgifterna om kamraten Y:s prenumeration 1974 kvar i en gömma 24 år senare när registernämnden ser vilka som "inte blivit registrerade". Så har det alltså sett ut för dem som "inte blivit registrerade". BS Antalet i SÄPO:s register (1) Vid utgången av första kvartalet resp. år registrerade personer på grund av bestämmelser i regeringens öppna och hemliga föreskrifter om organisationer som i antaget program har angett att de skall verka för att omvandla samhället med våld. Organisation 1980 1985 1990 1995 1996 1997 1998 KFML(r)/KPML(r) 1499 2012 1943 1819 1618 1561 1346 MLK 41 29 15 SKU(ml) 203 81 3 1 1 1 1 SKS(ml) 76 25 SKP och Röd Ungdom 1359 1067 773 366 283 246 174 Svenska Clartéförbundet 341 162 46 2 1 Förbundet Kommunist 92 64 47 1 RMF/KAF/SP/US 387 506 612 598 570 546 522 SKPml/SKA 7 12 14 13 13 9 KPS 6 16 15 15 13 10 S:a vänster 3998 3954 3467 2816 2501 2380 2062 Nordiska Rikspartiet 46 38 54 52 51 48 43 Demokratisk Allians 17 5 5 4 4 4 3 Nysvenska rörelsen 95 39 25 22 22 18 9 Utbrytargruppen Sverigedemokraterna 25 Sveriges Nationella Förbund 19 15 17 16 19 Sverigepartiet 17 24 24 24 24 S:a höger 158 82 145 117 118 110 98 S:a vänster och höger 4156 4036 3612 2933 2619 2490 2160 Antalet i SÄPO:s register (2) Vid utgången av olika kvartal 1997-98 registrerade personer på grund av bestämmelser i regeringens öppna och hemliga föreskrifter om organisationer som i antaget program har angett att de skall verka för att omvandla samhället med våld. Inom parentes har angetts antalet nyregistrerade personer under kvartalet i fråga. 1997 1998 Organisation 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 kv 3 kv KFML(r)/KPML(r) 1561 (5) 1547 (4) 1547 1347 1346 (1) 1107 1106 SKU(ml) 1 1 1 1 1 SKP och Röd Ungdom 246 205 205 174 174 50 49 RMF/KAF/SP/US 546 539 539 522 522 429 428 SKPml/SKA 13 13 13 9 9 8 8 KPS 13 13 13 10 10 7 7 S:a vänster 2380 2318 2318 2063 2062 1601 1598 Nordiska Rikspartiet 48 45 46 (1) 43 43 32 32 Demokratisk Allians 4 4 4 3 3 3 3 Nysvenska rörelsen 18 17 17 9 9 8 8 Sveriges Nationella Förbund 16 19 (3) 19 19 19 18 18 Sverigepartiet 24 24 24 24 24 24 24 S:a höger 110 109 110 98 98 85 85 S:a vänster och höger 2490 2427 2428 2161 2160 1686 1683