Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2001-05-04 00:00

11 punkter om kravallerna i Göteborg

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2002/2, Anti-globaliseringen
 1. Polisen är ansvarig för att stenkastarna kunde förstöra så mycket, främst genom att avspärra Hvitfeldska gymnasiet med containrar och skapa ett krigsliknande tillstånd med kvarhållanden, registrering och visitering av fredliga demonstranter. Avspärrningen den 14 juni spelade stenkastarna i händerna genom att stämningen trissades upp.
 2. De poliser som sköt mot stenkastarna bör åtalas.
 3. De poliser som kastade sten mot stenkastarna bör åtalas.
 4. EU:s mötesfrihet bör respekteras. Därför bör de demonstranter som försökte stoppa eller störa EU:s toppmöte fördömas. Ingen av de tre stora demonstrationerna syftade till att störa eller stoppa EU:s toppmöte.
 5. Det var oansvarigt av Rättvisepartiet Socialisterna och Internationella Socialister att leda den antikapitalistiska marschen mot Svenska Mässan där EU:s toppmöte hölls. RS och IS måste ha insett att den fredliga marschen lätt skulle kunna urarta på grund av den uppiskade stämningen. När marschen kom fram till Svenska Mässan stoppades den av polisen. Arrangörerna förlorade kontrollen över demonstrationen när anarkister började kasta gatsten mot polisen.
 6. Det var oansvarigt av Göteborgsaktionen att låta AFA vara medarrangör av demonstrationen För ett annorlunda Europa. På sin hemsida hade AFA uppmanat till våldsaktioner.
 7. Stenkastarna bör åtalas.
 8. En del av det våld som polisen använde är försvarbart. EU:s toppmöte och människorna i Göteborg behövde skydd mot stenkastarna. En del av det våld som stenkastarna använde kan ha varit i självförsvar och är därmed försvarbart.
 9. Det är allvarligt och oroväckande att polisen inte klarar av att hantera några hundra våldsverkare. På grund av att polisen inte är att lita på så måste demonstrationsarrangörerna ta ett större ansvar för att demonstrationerna kan genomföras fredligt. Alla organisationer och partier som är EU-motståndare måste utveckla handlingsplaner som syftar till att hålla stenkastarna borta från demonstrationerna.
 10. Sverige kan komma ut ur EU med ickevåldsmetoder. Därför är allt våld som sker i samband med EU-demonstrationer helt förkastligt.
 11. En undersökningsgrupp med representanter från demonstranterna, polisen och regeringen bör bildas för att undersöka vad som hände i Göteborg.

Bengt-Olof Lindbergh