Författare > Bengt-Olof Lindbergh
2011-05-09 16:33

Kan Vänsterpartiet bli en vänsterkraft?

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

 

 

Vänsterpartiets vårbudget har en klar vänsterprofil. V tar ställning mot den ekonomiska politik som förts sedan 1990-talet med prisstabilitet som mål för den ekonomiska politiken och budgettak. V vill att full sysselsättning ska vara målet för den ekonomiska politiken och att budgettaken tas bort. V tar även ställning för ökad skatt och mot privatiseringar av den offentliga sektorn.

 

Kommer V att driva sin politik? Det är tveksamt. I valet 2010 samarbetade V med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Priset för det samarbetet var att V sa ja till: Alliansens skattesänkningar, prisstabilitet som mål för den ekonomiska politiken och budgettak.

 

Kommer V att kompromissa bort sin politik vid valet 2014? Eller kommer de gå till val som en självständig vänsterkraft? Det får vi se snart.

 

Om V går till val på den politik som skissas i vårbudgeten kommer V att bli en samlingspunkt för dem som vill ha ett alternativ till den politik som vi har haft sedan 1990-talet, med växande klasskillnader och arbetslöshet som följd. Om V håller fast vid sin politik och lyckas föra ut den på arbetsplatser och i bostadsområden kommer de få ett växande stöd av vänstersossarna inom Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen. Det kan leda till att vänsterkrav börjar att ställas inom Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen. Även de utomparlamentariska rörelser som försvarar välfärden skulle stärkas om V höll fast vid sin politik.

 

 

 

Bengt-Olof Lindbergh

Källa:

http://www.vansterpartiet.se/images/stories/media/dokument/skuggbudgetV-sammanfattning.pdf