Artiklar

2000-05-10 Ett kongressuttalande

På vänsterpartiets kongress i Växjö togs ett uttalande, "Socialistisk offensiv", som sammanfattar vänsterpartiets strategi de kommande åren. Eftersom antagandet av ett nytt partiprogram sköts till nästa kongress år 2004, så är förmodligen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/2, Strategi och taktik

2000-05-09 Vänsterpartiet efter kongressen: Svagheterna heter makt och mobilisering

Är Vänsterpartiet (VP) ett antikapitalistiskt parti? Försvarar VP välfärden? För att få svar på de frågorna har jag läst det förslag till partiprogram som behandlas på kongressen när det här skrivs. På den första frågan svarar jag nej. Och på den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2000/2, Strategi och taktik

2000-05-08 Danmark i full fart mot EMU

Regeringen i Köpenhamn under socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen agerar sedan en tid tillbaka aktivt för Danmarks anslutning till EU:s valutaunion, EMU. En folkomröstning planeras till den 28 september i år. När Maastrichtfördraget förhandlades...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/2, EU

2000-05-07 Från miljöfråga till samhällsfråga

När vi som unga fältbiologer i mitten av 60-talet började engagera oss för miljöfrågor var det Rachel Carsons bok Tyst vår som stod i centrum. Kvicksilverbetningen av utsäde blev miljörörelsen första stora symbolfråga. Senare breddades debatten med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/2, Social och ekonomisk politik, Lars Åke Karlgren

2000-05-06 Datorn - redskap eller religion?

Det har skrivits sida upp och sida ner om datoriseringens och IT:s demokratiska drag. Och de finns. Men det finns sannerligen också avdemokratiserande och elitistiska drag. Stora ord används. Data- och IT-revolution. Dataålder ungefär som stenålder...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/2, Övrigt , Olav Randen

2000-05-05 Flagranta övergrepp mot arbetare

Den senaste tiden har vi sett flera fall av flagranta övergrepp mot fackliga förtroendemän och fackligt aktiva. Ett fall var SKF:s hot att avskeda Thomas Dahlén, som hade varit anställd i 27 år på fabriken. Den formella orsaken för Thomas Dahlén var...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 2000/2, Fackligt

2000-05-04 Det revolutionära programmet

Nördarna går i spetsen för en historisk strid om makten över informationen. Underhållningsbranschen, telebranschen och databranschen har ett problem. Hela den kapitalistiska IT-revolutionen har ett problem. Storföretagen investerar miljard på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Magnus Marsdal, 2000/2, Övrigt

2000-05-03 25 år sedan USA:s nederlag i Vietnam

Den 29 maj var det tjugofem år sedan USA led nederlag i Vietnam. Historien om Vietnamkriget är historien om mänskligt lidande, men samtidigt historien om ett beslutsamt folk som besegrade världens största krigsmaskin, med stöd av internationell...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/3, USA-imperialismen , Arbejderen

2000-05-02 Fransk arbetstidsförkortning leder till EU-anpassad arbetskraft

Fransk arbetstidslag har blivit ett verktyg för omstrukturering och flexibilisering av företag och myndigheter. Jag talade i maj här i Paris med en postanställd. Hon hade läst en artikel i en fransk tidning om hur vi i rask takt lägger ner det ena...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2000/2, EU

2000-05-01 Debatt: Nonintervention, nu mer än nånsin!

Per-Åke Lindblom har vissa invändningar mot min artikel om Jugoslavien i Clarté 3/1999. Lindblom påstår att jag fyrkantigt hävdar noninterventionsprincipen, att jag inte tar hänsyn till aktuella politiska förhållanden. Och så slänger han ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Henrik Skrak, 2000/2, Internationell politik övrigt

2000-01-08 Är nazisterna ett hot mot samhället?

Mordet på syndikalisten Björn Söderberg, bilbomberna mot journalistparet i Nacka och polismännen i Malmö tillsammans med polismorden i Malexander har ställt frågan på sin spets. Var tredje åklagare har tvingats lägga ned brottsutredningar sedan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Högerextremism

2000-01-07 Mediernas förvrängda verklighet

Medierna har gett oss intrycket av att kriget mot Jugoslavien var nödvändigt, eftersom en politisk lösning var omöjlig. I verkligheten var det tvärtom. En politisk lösning var möjlig, men USA önskade den inte. Därför använde de militär makt. När...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Torben Retböll, 2000/1, Internationell politik övrigt

2000-01-06 Tillståndet i världen

I somras publicerade FN:s utvecklingsprogram (United Nations Development Programme) sin årliga rapport (Human Development Report) om tillståndet i världen. Detta dokument är ett slående bekräftelse på globaliseringen och dess hemska effekter på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2000/1, Internationell ekonomi

2000-01-05 Lenin på svenska

Stefan Lindgren har skrivit en biografi om Lenin. Jag känner inte till om någon svensk författare tidigare har skrivit en biografi om Lenin – jag har i varje fall inte läst någon. Däremot har jag läst flera av de biografier av andra författare, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Den revolutionära rörelsens...

2000-01-04 VEU och EU allt närmare: Militariseringen av EU fortsätter

Med Amsterdamfördraget får EU för första gången en fördragsfäst sammanhängande utrikes- och säkerhetspolitik som inkluderar militära angelägenheter, t.ex. användande av stridskrafter och samarbete på krigsmaterielområdet. I frågor som har militära...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/1, EU

2000-01-03

Räcker det med tre storstadsregioner i landet? Statistiken över Sveriges befolkning publicerades i slutet av fjolåret och vi fick reda på vad vi redan visste. Utvecklingen utanför Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter neråt. Siffrorna för Västra...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars Åke Karlgren, 2000/1, Social och ekonomisk politik

2000-01-02 Fyrkantig analys av Kosovokonflikten

I artikeln "Den humanitära fällan" i Clarté 3/1999 behandlar Henrik Skrak kriget på Balkan och i synnerhet Kosovokonflikten. Artikeln har i och för sig många förtjänstfulla sidor, men jag ska endast uppehålla mig vid de frågeställningar,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Internationell politik övrigt

2000-01-01 Om att läsa sin Säpo-akt

Undertecknad har fått läsa min SÄPO-akt. Den 21/9 1999 besökte jag SÄPO:s arkiv på Polhemsgatan 30, alltså Rikspolisstyrelsens adress . Jag var orolig för att jag inte skulle hinna skriva av materialet under den tid som stod mig till buds – jag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/1, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1999-08-01 Hur rika är de rika i Sverige?

Gruppen rika är svår att identifiera, eftersom den borgerliga regeringen 1993 beslöt att dra tillbaka anslaget till Statistiska centralbyrån för att kontinuerligt granska de rikas förmögenhetsutveckling och situation.Om man delar in Sveriges hushåll...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 1999/2

1999-08-01 Ett anfall av klarsyn

Ett anfall av klarsyn"Vi kapitalister tackar löntagarna för allt de avstått.Kapitalister, förena eder och tacka löntagarna! Tack till de många som avstått nästan allt för att vi kapitalister skulle kunna få alltför mycket! Men nu är kapitalets...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Robert Weil, 1999/2

1999-08-01 Kosovo - början och slutet

Kriget mellan NATO-alliansen ledd av USA och Serbien tycks vara över efter drygt 70 dagars NATO-bombningar. Milosevic-regimen har i princip kapitulerat och accepterat att dra tillbaka alla serbiska styrkor från Kosovo. I stället ska en FN-styrka,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kosovo - Serbiens vagga?

 Kosovo – Serbiens vagga?I den serbiska chauvinistiska propagandan heter det att Kosovo är Serbiens vagga, bland annat på grund av att området rymmer en rad serbiska minnesmärken och helgedomar och på grund av att det stod ett viktigt slag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 Kriget om vattnet

Turkiet försöker systematiskt undandra sina grannar i söder så mycket flodvatten som möjligt. Samtidigt drar sig landet undan förhandlingar om en långsiktigt vattendelningsavtal. Detta kan få katastrofala följder.I Jazira, de oändliga slätterna i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Patrick Seale, 1999/2, Internationell politik övrigt

1999-08-01 V och vårbudgeten

Jag anser att det var rätt av Vänsterpartiet att stödja vårbudgeten. Och det av följande själ:Vårbudgeten har några bra sidor: exempelvis påbörjas införandet av maxtaxa på dagis. Vänsterpartiet kan inte få ut så mycket av ett samarbete med (s)...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/2

1999-08-01 Återupprätta neutralitetspolitiken

Uttalande enhälligt antaget vid Folkrörelsen Nej till EU:s nionde kongress i Borlänge 17-18 april 1999Återupprätta neutralitetspolitikenFolkrörelsen Nej till EU hyser oro över situationen på Balkan. Förespråkarna för EU talade om unionen som ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 1999/2, EU

1999-08-01 Nej till ett federalt EU

Sverige har fått en ny grundlag. Den första maj trädde nämligen EU:s senaste fördrag – Amsterdamfördraget – i kraft. Det står över Sveriges egna lagar – inklusive grundlagarna.Amsterdamfördraget innebär att ministerrådet, parlamentet, kommissionen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/2, EU

1999-02-02 Globaliseringen inför rätta, del 2

De senaste femton till tjugo åren har det firade, asiatiska ”mirakelområdet” upplevt en enorm tillväxt av arbetarklassens storlek och stora framgångar i fråga om arbetarklassens självständiga organisering och kamp i hela regionen. I hela Syd,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Anti-globaliseringen, 1999/2, David McNally

1999-01-01 Bra analyser, men tyst om socialismens misslyckanden

 Den 3-5 januari 1999 genomförde KPML(r) sin tolfte kongress. Eftersom kongressen inte ändrade partiprogrammet är jag helt övertygad om att KPML(r) kommer att fortsätta som ett litet parti utan verkligt inflytande. Det avgörande felet är att de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/1

1999-01-01 Angela Davis andra dröm

Angela Yvonne Davis hade också en dröm som hon inte behövde klättra upp på berget för att se. Hon hade en dröm där hon stod med sitt karakteristiska vulkaniska afrohår. Det var strejk vid Berkeleyuniversitetet 1968 och San Francisco stod på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter M. Johansen, 1999/1, Övrigt

1999-01-01 Kosovokrisen

När detta skrives, så har den albanska sidan skrivit på ett fredsfördrag i Paris, medan den serbiska sidan hittills har vägrat. Man befarar en serbisk storoffensiv och NATO-bombningar.Arbetartidningens principiella hållning är enkel. Kosovokrisen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/1, Internationell politik övrigt

1999-01-01 EMU:s diskreta charm

EMU:s diskreta charmÄr det någon som har undgått att upptäcka den socialdemokratiska strategin i EMU-frågan? Nu när valet är över och valutaunionen startat släpps den ene tunga s-politikern efter den andra ut och pläderar för ett svenskt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/1, EU

1999-01-01 EU:s femte utvidgning

 EU:s femte utvidgningEuropeiska unionen står inför sin femte utvidgning. Tysklands enande oräknat. För närvarande gäller utvidgningsdiskussionen tolv stater: Polen, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1999/1, EU

1999-01-01 Åsiktsregistreringen: Får vi veta sanningen?

Till slut har Freivalds och Persson tvingats ge vika för det opinionstryck som krävt en rejäl granskning av det hemliga åsiktsspionaget. Registernämnden gav i december ut sin rapport om "personalkontroll". Vi publicerar här två bilagor...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 1999/1, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1999-01-01 Globalseringen inför rätta: Kris och klasskamp i Ostasien - del 1

Vilken skillnad ett år gör! Så sent som i somras sjöng ekonomiska orakel och globala investerare lovsånger till de asiatiska tigrarna. Världsbanken (WB) värmde sig i glöden från 1993 års rapport, Det asiatiska miraklet. Överallt inom de härskande...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: David McNally, 1999/1, Anti-globaliseringen

1999-01-01 Kampanjen mot Lenin: Likriktning mot mitten.

IDet förs för närvarande en borgerliga kampanj, som går ut på att kommunismens brott inte bara var lika stora som nazismens, utan till och med större. Vissa s.k. forskare och författare har räknat och funnit att kommunister vid makten dödade fler...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1999/1, Socialistisk idédebatt

1999-01-01 Sveket mot Kurdistan

Då en upprorsledare från ett förtryckt och förtrampat folk grips efter nära samarbete mellan Israel, USA och Turkiet och utsätts för en förnedrande behandling där alla humana och rättsliga principer åsidosätts kunde man förvänta sig kraftiga...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 1999/1, Tredje världen, BS

1999-01-01 Äntligen! Satir i bokform

Hans LindströmHackad lök. Boströms förlagFår man verkligen skrattande se på när statsministern drunknar? Alla tycker nog inte att det är roligt. Men för många är det en chans att få känna lite skadeglädje, som hämnd för alla försämringar, alla...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 1999/1

1999-01-01 Lenin - ett försvar

I radion sa Ung Vänsters ordförande Jenny Lindahl att Lenin hade några positiva sidor. Hennes framträdande i radion har startat en opinionskampanj mot Lenin.Jag anser att Lenin handlade i huvudsak riktigt. 1917 pågick ett världskrig där alla länder...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1999/1

1998-08-01 Ett väntat valresultat

Resultatet i riksdagsvalet var ingen överraskning , såtillvida att det var väntat att socialdemokraterna skulle gå tillbaka och att de inte längre skulle kunna regera tillsammans med bara centern. Däremot var det få, som hade trott att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/3, Riksdagsval

1998-08-01 Guillou, det gamla korståget och det nya

Den nya romanserien om ynglingen Arns väg till Jerusalem är ett av Jan Guillous många sätt att som författare skickligt kommentera världspolitiken. Serien behandlar tiden för korstågen. I tv-programmet Nike berättade han att kriget mot Islam är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 1998/3, Kultur

1998-08-01 Är det verkligen meningsfullt?

Nya Arbetartidningen är en kvartalstidskrift med mycken liten upplaga, under 200 exemplar. Den har existerat i 18 år. Är det verkligen meningsfullt att ge ut en tidning, som når så få? Varför inte lika gärna lägga ner den?Ett krav som man måste...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/3, Socialistisk idédebatt

1998-08-01 Världskapitalismen i kris?

Den marxistiska ekonomiska vetenskapen är för dåligt utvecklad för att kunna ge goda och precisa svar på varför det uppstår börskrascher och valutakriser, och speciellt hur dessa kommer att utveckla sig i den konkreta situation som nu föreligger....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Harald Minken, 1998/3, Internationell ekonomi

1998-08-01 Riksbanken fri från folkvalda

Riksbanken frigörs från varje form av politiskt beroende. Inflationsbekämpning lagfästs som det främsta målet för den ekonomiska politiken. Det är innebörden av en ändring i grundlagen som samtliga riksdagspartier utom miljöpartiet och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/3, EU

1998-08-01 Svensk skolpolitik: Falsk valfrihet

Vissa förortsgymnasier i Stockholm har problem med att få elever. Det gäller i första hand gymnasier i invandrartäta områden, exempelvis Skärholmen och Tensta.Inför höstterminen 1998 sökte endast ett 80-tal elever till årskurs 1 på Skärholmens...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/3, Kultur

1998-08-01 (S) (V)eket mot barnfamiljerna

I valrörelsen gjorde socialdemokraterna sitt utspel om låga och generella dagis- och fritidstaxor. Uppenbarligen var förslaget dåligt genomdiskuterat, det var inte helt förankrat inom olika delar av socialdemokratin och man hade inte inom...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/3, Social och ekonomisk politik

1998-08-01 Här finns de glömda ansiktena

Arbetets ansikten.Arbetardikt i Sverige under ett sekel.Antologi. Urval Lars Furuland.En bok för alla.Den arbetande människan var i stort sett osynlig i valdebatten. Inte oväntat. Så är det ju i den dagliga politiska debatten. Arbetaren är numera...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 1998/3, Kultur

1998-08-01 Mankell för oss hem till Afrika

Henning MankellBerättelse vid tidens strand, OrdfrontAfrika betyder mycket för succéförfattaren Henning Mankell. Han har bott i Moçambique de senaste tio åren och innan dess gjort många resor i olika delar av Afrika. Många gånger har han berättat...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 1998/3, Kultur

1998-08-01 Att tänka det otänkbara

Lägg märke till det amerikanska uttrycket workfare och det danska aktivering, för snart kommer lågavlönat arbete som villkor för social välfärd att stå på dagordningen här också.New Yorks borgmästare Rudolph Giuliani kom nyligen med en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter M. Johansen, 1998/3, Social och ekonomisk politik

1998-08-01 Bygg ML-parti!

Bengt-Olof Lindbergh i AT:s redaktion: Arbetarklassen och nationen befinner sig i ett svårt läge. Sedan mitten av 1980-talet har politiken drivits åt höger. Resultatet av högerpolitiken ser vi:Arbetslöshet. Sociala nedskärningar. Kapitalets makt har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/3, Socialistisk idédebatt

1998-08-01 Ny ledning för elektronisk handel

I förra numret berättade Arbetartidningen om det stora projektet som den offentliga sektorn driver för att rationalisera inköp och betalningsrutiner. Vi berättade också om de problem och förseningar som arbetet drabbats av och i juni meddelades...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/3, Social och ekonomisk politik

1998-06-01 Försvara svenska språkets ställning

Engelskan har blivit ett världsspråk, som till och med hotar andra språks fortlevnad, däribland svenskan. Engelskans ställning som världsspråk är ett resultat av en lång utveckling, som inleddes på sextonhundratalet, då de första engelska kolonierna...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/2, Kultur

1998-06-01 Sossar eller borgare i regeringen? Ingen avgörande skillnad

Det finns skillnader mellan en borgerlig och en socialdemokratisk regering, men dessa är så små att det saknar avgörande betydelse för demokratin och välfärden om vi får en borgerlig eller socialdemokratisk regering efter valet 1998.I valrörelsen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/2, Riksdagsval

1998-06-01 Konflikten mellan Etiopien och Eritrea: Nya Fiender med gammal historia

Då Mengistu-regimen nedkämpades i maj 1991 slogs stora reguljära avdelningar av den eritreanska frigörelsefronten EPLF tillsammans med EPRDF, den front som dagens makthavare i Addis Abeba tillhörde.Det nära samarbetet stod sig i fullt samförstånd om...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter M. Johansen, 1998/2, Tredje världen

1998-06-01 Den stora avregleringen

Det var moderaterna som i början av 80-talet krävde liberalisering av penningpolitiken. För moderaterna var avregleringarna ett sätt att bädda för de nyliberala idéer och krav som partiet stod för.Målet var enligt radiojournalisten Björn Elmbrandt i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/2, EU

1998-06-01 Farväl till demokratin

Hösten 1992 avlöste den ena valutakrisen den andra. Tiotals miljarder kronor strömmade ut ur Sverige från en dag till en annan. Syftet med dessa transaktioner var i första hand politiskt. Den så kallade marknaden krävde åtgärder mot underskottet i...[läs mer]

[läs mer]

1998-06-01 Elektronisk handel - Hot eller löfte för offentlig sektor?

Internethandeln stöts och blöts i massmedia. Men i skuggan av den diskussionen pågår en stark omvandling inom den offentliga sektorn: införande av elektronisk handel. Den kommer att leda till omfattande rationaliseringar och förändra arbetet för...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/2, Social och ekonomisk politik

1998-06-01 Ja-sidan hade rätt

Idag, snart tre och ett halvt år efter att Sverige blev medlem i EU, måste vi konstatera att ja-sidan – EU-anhängarna – hade rätt.Moderatledaren Carl Bildt skrev flera år före folkomröstningen att "det ligger ett krav på något av ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/2, EU

1998-06-01 68-vänstern - medvetenhet eller modefluga?

1968 – revoltens år. Vi demonstrerade och organiserade. Ett engagemang för jordens förtryckta tycktes vara en självklarhet. Men trots korstågsandan och de röda fanornas fladdrande i vårsolen så måste väl även då ensamhet och osäkerhet ha funnits?...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars Augustsson, 1998/2, Den revolutionära rörelsens...

1998-06-01 MAI - Det internationella finanskapitalets dröm

Det multilaterala investeringsavtalet, MAI (Multilateral Agreement on Investment) har förhandlats fram inom ramen för OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development), som består av världens 29 rikaste industriländer, däribland Sverige....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 1998/2, Internationell ekonomi

1998-02-13 EU - utvidgning eller fördjupning? Svaret är avveckling

I Europa finns idag närmare 50 stater. Femton av dem är med i Europeiska unionen. Inom en obestämd framtid kommer EU att omfatta mellan 20 och 30 länder. I Europa – men utanför EU – skulle efter att elva nya länder i Central- och Östeuropa samt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/1, EU

1998-01-14 Den nya riksbankslagen hotar demokratin

Enligt regeringens förslag till ny riksbankslag ska Riksbankens oberoende ställning göras ännu mera oberoende av riksdag och regering, med målet att upprätthålla stabila priser, det vill säga låg inflation, inskrivet i lag. Idén känns igen från...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Geir Sjuberg, 1998/1, Social och ekonomisk politik

1998-01-12 EU hotar strejkrätten

EU ska kunna tvinga medlemsstaterna att ingripa mot vissa fackliga stridsåtgärder. Det är innebörden av ett förslag till förordning som EU-kommissionen antog den 19 november förra året. Förslaget kom som en reaktion på den senaste i raden av...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1998/1, EU

1998-01-11 Kommunistiska Manifestet 150 år

På den "gamla goda tiden", på 60- och 70-talet, höll vi reda på den kommunistiska rörelsens alla bemärkelsedagar. Men efter splittringen av den internationella marxist-leninistiska rörelsen 1977 och splittringen av SKP i Sverige 1980 och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Socialistisk idédebatt

1998-01-10 Arbetsmarknad(s)politik och annan politik

Nu har vi fått en prislapp på arbetslösheten. I en forskarrapport från Växjö högskola har man räknat ut samhällets totala kostnader för arbetslösheten. Man har räknat in allt från den rena A-kasseutbetalningen till skattebortfall, socialbidrag och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1998/1, Social och ekonomisk politik

1998-01-09 Krutdurken Kosovo

Albanernas motstånd mot serbiska ockupationsregeringen blir alltmer militant, och den serbiska regimens förtryckarmetoder allt brutalare. De senaste händelserna i Kosovo, där albanernas motstånd mot den serbiska ockupationsregeringen blir alltmer...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Internationell politik övrigt

1998-01-08 När det ser som ljusast ut...

För drygt ett år sedan kunde knappast de ekonomiska prognoserna för 1997, åtminstone i tongivande media i USA, vara mera förhoppningsfulla. "Stark tillväxt med liten arbetslöshet och låg inflation behöver inte sjunga på sista versen. Finns det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Internationell ekonomi

1998-01-07 Vänsterns väg: Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna

"En ny kraft inför valet 98. Rättvisepartiet Socialisterna." Citatet är från tidningen Offensiv nummer sju. Att RS kommer att få noll procent av rösterna har ingen betydelse för Offensivs redaktion, för den har bestämt sig för att RS är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Strategi och taktik

1998-01-06 Avtalsrörelsen: Pappers avtal inte alls bra

Pappers blev först ut i årets avtalsrörelse. Avtalet som är treårigt ger två och en halv procent, plus löneglidning som beräknas bli en halv procent. I LO-Tidningen (1/1998) prisas avtalet av följande skäl: Avtalet håller sig inom LO-förbundens...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Fackligt

1998-01-05 Marie Antoinette eller Mark Twain censurerad

Marie Antoinette ömkas, drottningen som gjorde sitt bästa för att omintetgöra den franska revolutionen och dra krig och ofärd över landet. En fantastisk kvinna, förklarar Herman Lindqvist, och Katarina Nilsson och Christina Högman från Folkoperan,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Mikael Nyberg, 1998/1, Övrigt

1998-01-04 Sabotörerna som skapade det aktiva motståndet i Norge

Den 21 augusti 1942 inträffade en serie explosioner i statspolisens högkvarter i Oslo. Hjemmefrontens ledning rasade mot den "meningslösa terrorn" och statsminister Nygaardsvold tog avstånd från "individuella aktioner" i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1998/1, Den revolutionära rörelsens...

1998-01-03 USA:s globala ledarskap

Vilka var motiven bakom Gulfkriget, och vilka politiska konsekvenser har de för USA:s krigsaktivistiska linje idag? Operation Ökenstorm är begravd i sanden; Operation Ökenåska finns på förberedelsestadiet. Att rädda Saddam Hussein är inte det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter M. Johansen, 1998/1, USA-imperialismen

1998-01-02 Vänsterns väg: Vänsterpartiets valplattform

Vänsterpartiets valplattform innehåller många krav som jag stöder, men trots det kommer jag inte att rösta på VP. Orsaken till det är att jag inte litar på att VP kommer att ta kamp för kraven. Följande krav stöder jag: Arbete åt alla ska vara ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1998/1, Riksdagsval

1998-01-01 Västra Götalands län: Experiment i politisk styrning

I januari 1999 kommer 149 ledamöter att samlas i det nya regionfullmäktige för Västra Götalands län i Vänersborg. Det nya länet är en sammanslagning av Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län, Skaraborgs län och Göteborgs kommun. Den nya...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars Åke Karlgren, 1998/1, Social och ekonomisk politik

1997-10-07 Pappren på bordet om åsiktsspionaget

Laila Freivalds och regeringen kämpar för att rädda vad som räddas kan av åsiktsspionaget. Det handlar om att rädda gamla uppgifter från att bli upptäckta. Om att skydda ansvariga socialdemokrater. Och det handlar om att fortsätta spionaget på de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1997/4, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1997-10-06 Finanskrisen i Sydostasien: Förr eller senare depression

Vad talar för att krisen i Sydostasien kan utvecklas till en allmän kris för världsekonomin? Det kortast möjliga svaret innehåller två ord: "Japan" och "pensioner". Mer än 40 procent av Japans export går till Sydostasien....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Benny Andersson, 1997/4, Internationell ekonomi

1997-10-05 EU och arbetslösheten: Vackra ord i Luxemburg

Sysselsättningsfrågan har stått på EU:s dagordning sedan toppmötet i Köpenhamn sommaren 1993. I vitböcker, resolutioner, deklarationer och förklaringar som EU antagit sedan dess har man varje gång upprepat att arbetslösheten står överst på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/4, EU

1997-10-04 Naziterrorister på väg till Skandinavien

Europas mest våldsamma nazister har planer på att flytta sin verksamhet till Skandinavien. Den brittiska nazigruppen Combat 18 omorganiserar sig efter att ha blivit utsatt för intensiv granskning av de brittiska myndigheterna och media. Kommer C18...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Graeme Atkinson, 1997/4, Högerextremism

1997-10-03 Behöver ett revolutionärt parti en säkerhetspolitik?

I boken "Maoisterna" (Augustsson/Hansén – Ordfronts förlag), som bygger på intervjuer med cirka 15 f.d. SKP:are, heter det att "numera menar de flesta att resultatet /av säkerhetspolitiken/ blev det rakt motsatta, att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/4, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1997-10-02 Narkotikapolitik: Ta strid för den svenska modellen

Sverige var först och värst när det gäller narkotikaproblemen i Europa. Den situationen tvingade fram en dyr, men framgångsrik drogpolitik. Nu håller den svenska modellen på att raseras. I många europeiska länder har det blivit så odramatiskt med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pelle Olsson, 1997/4, Social och ekonomisk politik

1997-10-01 Villy Bergström: Arbetarrrörelsen förlorar

Villy Bergström, professor i nationalekonomi och chefredaktör på socialdemokratiska Dala-Demokraten, tror inte mycket på EU:s sysselsättningspolitik. Däremot tror han att den svenska arbetarrörelsen på sikt kan komma att få ge upp flera av sina...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/4, EU

1997-08-13 Oavsett partifärg

Oavsett partifärg har det alltid hetat från regeringshåll och SÄPO att det inte har förekommit någon åsiktsregistrering i Sverige, dvs. registrering "enbart på grundval av åsikt". Formuleringen skulle naturligtvis tolkas som att det inte...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/3, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

1997-08-12 Maoisterna

"Maoisterna" heter en bok, skriven av Lars Åke Augustsson och Stig Hansén, som nyligen utkommit på Ordfronts förlag. Enligt baksidestexten har de skrivit "en personlig berättelse om varför de drogs till den maoistiska rörelsen och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/3, Den revolutionära rörelsens...

1997-08-11 Den missriktade terrorn

Söndagen den 10 juli dog den 29-årige spanske lokalpolitikern Miquel Angel Blanco av skottskador i huvudet på ett sjukhus i San Sebastian. ETA: hade kidnappat Blanco på torsdagen och krävt att den spanska centralregeringen skulle flytta 500...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/3, Strategi och taktik

1997-08-10 Blir det något riksdagsval -98?

Ett år till riksdagsvalet och konturerna av partiernas taktik börjar nu framträda. Och det är ingen lustig syn. För arbetare och radikala människor finns få alternativ och det ska till jordskredsartade förändringar i röstsympatierna för att hindra...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1997/3, Riksdagsval

1997-08-09 Amsterdamfördraget 1: Mer makt åt EU

EU:s nya grundlag, Amsterdamfördraget, innebär en rad nya steg mot förbundsstaten, ett Europas förenta stater. Visserligen ledde inte regeringskonferensen till så långtgående förändringar som man kunde vänta efter de fördragsutkast som producerats...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/3, EU

1997-08-08 Amsterdamfördraget 2: Hårdare asylregler

En grekisk medborgare som blir förföljd i sitt eget land, ska inte längre automatiskt kunna söka asyl i ett annat EU-land. Det är innebörden av ett protokoll som ingår i EU:s nya Amsterdamfördrag. En rad människorättsorganisationer kritiserar...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/3, EU

1997-08-07 En fis åt eländet - satirikern Hans Lindströms motto

Första gången jag träffade Hans Lindström var i Växjö i början på 70-talet. Jag gjorde lumpen på det numera nedlagda regementet I-11. En kväll arrangerade SKP och Röd Ungdom en fest i stan. Jag minns inte om det var för tidningen Gnistan eller för...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 1997/3, Kultur

1997-08-06 En välregisserad kongress

1998 års valrörelsen har startat. Socialdemokraterna brottas med låga opinionssiffror, och sämst ställt verkar det vara för Göran Persson som har ett rekordlågt förtroende bland väljarna, om man ska tro opinionsundersökningarna. Då den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 1997/3, Riksdagsval

1997-08-05 Om enhetsinitiativet: Enhet eller slag i luften?

I AT 2/1997 skriver Bengt-Olof Lindbergh om Enhetsinitiativet, som "syftar till en samling mot högerpolitiken över partigränser". Initiativet hade sin första kongress i april i år och Lindbergh tror på rörelsen. Men om man än en gång...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars Åke Karlgren, 1997/3, Strategi och taktik

1997-08-04 Amsterdamfördraget 3: Miljögaranti med förhinder

Inför EU:s nyligen avslutade regeringskonferens krävde den svenska regeringen en skärpning av EU:s så kallade miljögaranti. Enligt det nya unionsfördraget får enskilda medlemsländer rätt att behålla och införa högre miljökrav än de andra. - Det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/3, EU

1997-08-03 Proletariatets diktatur - ett mål för vänstern?

Bör proletariatets diktatur vara ett mål för den revolutionära vänstern? Innan jag börjar besvara den frågan gör jag en sammanfattning av vad proletariatets diktatur är. Sammanfattningen bygger på Lenins bok Staten och revolutionen. Staten är ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1997/3, Socialistisk idédebatt

1997-08-01 Australien: Nya trakasserier av urbefolkningen

Australien upplever en ny våg av rasistiska utspel. Urbefolkningen aboriginerna drabbas av det ena rättsliga nederlaget efter det andra. Den oavhängiga parlamentsledamoten Pauline Hanson försöker samla den rasistiska rörelsen i One nation Party och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter M. Johansen, 1997/3, Nationella minoriteter

1997-05-11 Vem är den indiske arbetaren?

Hur ser Indiens arbetarklass ut? Det beror på var man letar. Arbetsmarknaden i Indien kan delas i en formell (eller organiserad) och en informell (eller oorganiserad) sektor. Omkring 20 procent av Indiens arbetarklass arbetar i den formella sektorn....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Kjersti Ericsson, 1997/2, Tredje världen

1997-05-10 Samma gamla visa

LMEricssons beslut att lägga ner stora delar av sin verksamhet i Norrköping ledde till omfattande protester bland de anställda och bestörtning hos i synnerhet Norrköpingsborna. Som grädde på moset hotade Ramquist med att flytta LMEricssons...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 1997/2, Fackligt

1997-05-09 Regeringskonferensen: Maastricht 2

Sedan drygt ett år pågår inom EU en regeringskonferens, IGC. Syftet är att skriva om EU:s grundlagar – Romfördraget och Maastrichtfördraget – för att ta vidare steg i unionens utveckling till en federation. På toppmötet i Amsterdam i juni ska stats-...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 1997/2, EU

1997-05-08 Myten om de låga lönernas välsignelse

Ökade löneklyftor leder inte till ökad sysselsättning för dem med de minst kvalificerande jobben. I USA minskar i stället sysselsättningen för de minst kvalificerade på arbetsmarknaden samtidigt som deras reallöner minskar kraftigt. Detta hävdar...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Geir Sjuberg, 1997/2, Social och ekonomisk politik

1997-05-07 En apartheidstat utvecklar sig

Den folkrättsstridiga utbyggnaden av israeliska bosättningar i Jerusalem framställs som ett hot mot fredsprocessen i Mellanöstern. Det är den naturligtvis. Men hela striden och debatten visar i klartext Israels karaktär av apartheidstat. Detta är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Astor Larsen, 1997/2, Israel

1997-05-06 Myten om Sverige som den fattiga kusinen

Flera ledande nationalekonomer driver tesen att Sverige i fortsättningen måste nöja sig med rollen som "mindre bemedlad kusin" i Europa. Sverige har nämligen ohjälpligt halkat efter och är ur stånd att genomföra nödvändiga reformer rörande...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Geir Sjuberg, 1997/2, Social och ekonomisk politik

1997-05-05 När dumheten är systematisk blir den samhällelig klokhet

Jag brukar vara ensam om att läsa Financial Times på tunnelbanan till Hökarängen. Det är inte konstigt. Tidningen är inte bara skriven på ett främmande språk. Den talar till en främmande samhällsklass. Varje månad medföljer en bilaga tryckt på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Mikael Nyberg, 1997/2, Övrigt

1997-05-04 Fempunktsprogrammet från regeringen: En otillräckligt satsning

Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 1997/2, Social och ekonomisk politik
Displaying results ###SPAN_BEGIN###%s to %s out of ###SPAN_BEGIN###%s