Artiklar

2005-01-03 Bolkesteins tjänstedirektiv

Ett nej till Bolkesteins tjänstedirektiv är också ett nej till EU-konstitutionen. Det är inte alltför vanligt att Europafacket anmäler avvikande mening till ett initiativ till EU-lagstiftning. Men när det gäller tjänstedirektivet kräver...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Jan-Erik Gustafsson, EU

2005-01-02 Bojkott är fel väg!

Jag förstår inte varför man argumenterar för bojkott av EU-valet eller något annat val, så länge det finns möjlighet att rösta blankt. Bojkottens resultat går inte att skilja från den politiska apatin, medan blankrösten är en medveten och aktiv...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1, Lars-Erik Morin, EU

2005-01-01 Upphäv beslutet att inte ge RKU bidrag!

Nya Arbetartidningen, NAT, kräver att statens beslut (via Ungdomsstyrelsen) att inte ge bidrag till Revolutionär Kommunistisk Ungdom, RKU, upphävs. NAT anser att det är en mycket allvarlig inskränkning av de demokratiska fri- och rättigheterna att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2005/1

2004-08-07 Våldet börjar hemma

I Europa är statistiken över mäns våld mot kvinnor just nu fruktansvärd. För europeiska kvinnor i åldern 16–44 är våld i hemmet den viktigaste orsaken till skador och dödsfall, dödligare än trafikolyckor och cancer.Mellan 25 % och 50 % av alla...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ignacio Ramonet, 2004/2, Kvinnofrågan

2004-08-07 Europaparlamentet – en oundgänglig institution

I juni 2004 hölls val i EU:s medlemsländer till en institution som officiellt benämns Europaparlamentet. För kritiska samhällsmedborgare och löntagare över hela världen är det nödvändigt att klargöra hur EU:s användning av termen ”parlament” bygger...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2004/2, EU

2004-08-07 Kommentar till EU-parlamentsvalet

Det låga valdeltagandet i valet till EU-parlamentet är glädjande, för det visar tydligt att EU inte har något folkligt stöd. Trots att eliten (monopolkapitalet, staten, EU och de partier och intellektuella som stöder monopolkapitalet, EU och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2004/2, EU

2004-08-07 Världsfattigdomen, utarmningen och koncentration av kapital

Det har blivit modernt att diskutera fattigdom och nödvändigheten att minska, om än inte utrota, den. Det är – skriver Samir Amin i denna artikel – en diskussion om välgörenhet i artonhundratalsstil som inte försöker förstå de ekonomiska och sociala...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Samir Amin, 2004/2, Internationell ekonomi

2004-08-06 Imperialismen och de nya krigen

Vissa vänsterdebattörer har på sistone utan närmare motivering hävdat att ”enkla förklaringar om ’imperialism’ kommer till korta” för att förklara USA:s krig i Irak. Det imperialismbegrepp som åsyftas är det som framför allt användes av den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, 2004/2, USA-imperialismen

2004-08-06 Är de fattiga verkligen lata?

I nyliberala kretsar sprids myten att fattiga människor blir slöa om man inte stressar dem. Till de debattörer som framställt denna hypotes som sanning hör udda debattörer som Gunnar Adler-Karlsson1 – men även etablerade och inflytelserika forskare...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Olof Rydström, 2004/2, Social och ekonomisk politik

2004-08-06 En högst marginell skillnad

Har presidentvalet i USA någon större betydelse? Skillnaden är marginell, eftersom demokraten John Kerry har lagt sig så nära George Bush som möjligt. Valet har ingen betydelse för det irakiska folket. John Kerry stödde invasionen av...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2004/2, USA-imperialismen

2004-01-01 Den amerikanska ideologin

Den amerikanska ideologinOm européerna hade agerat 1935 eller 1937 hade den nazistiska galenskapen kunnat stoppas, säger Samir Amin i denna artikel. Det är vårt ansvar att agera nu så att det nynazistiska hotet från Washington kan stoppas och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Samir Amin, 2004/1, USA-imperialismen

2004-01-01 Alkoholpolitikens kollaps

Alkoholpolitikens kollapsUnder kampanjen inför folkomröstningen om EU-medlemskapet 1994 hävdade ja-sidan att Sverige skulle kunna behålla sin restriktiva alkoholpolitik vid ett medlemskap.I spåren av frikyrko- och arbetarrörelsen växte...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2004/1, Övrigt

2004-01-01 Rysslands ”liberala imperium”

Rysslands ”liberala imperium”Sovjetimperiet finns inte längre, men oavsett tidszon och socio-politisk och ekonomisk omgivning kastar Ryssland sin skugga över Centralasien och Kaukasus. För över 2300 år sedan, under sitt fälttåg i Östern, gifte sig...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, Internationell politik övrigt

2004-01-01 Kina – den nya ekonomiska giganten

Centra för världshandel och tillverkningsindustri flyttar österutKina – den nya ekonomiska gigantenÖstasien har länge understött USA:s ekonomi genom att investera sitt sparande i USA i utbyte mot tillgång till den amerikanska marknaden. Men Kina och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, Kina

2004-01-01 EU-valet: en svidande bakläxa för etablissemanget

Ledare:EU-valet: en svidande bakläxa för etablissemanget”Det låga valdeltagandet är bekymmersamt. Frågan är var smärtgränsen går? Hur länge till kan EU anses vara legitimt? Unionsbygget skakar rejält i sina grundvalar.” Så skrev Helle Klein i sin...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, EU

2004-01-01 Ett angrepp på välfärden

EU-konstitutionen:Ett angrepp på välfärdenGrundlagsfäst avregleringI förslaget till ny EU-konstitution nämns inte ordet ”offentlig tjänst” en enda gång. I stället lanseras begreppet ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse”. Detta i syfte att låta...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2004/1, EU

2004-01-01 Inter-imperialistiska konflikter

Inter-imperialistiska konflikterVi publicerar i detta nummer ett block på tre artiklar som i tur och ordning behandlar USA, Kina och Ryssland, men som i grund och botten handlar om världsläget. Marxist-leninister brukade, inspirerade av Kinas...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2004/1, Per-Åke Lindblom

2003-10-08 Mot nästan alla odds

I slutskedet av kampanjen inför EMU-omröstningen ser vi nu vad det samlade trycket från monopolkapitalet, från stora delar av de småborgerliga skikten, från de flesta borgerliga partierna och från den socialdemokratiska ledningen kan åstadkomma med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/3, EU

2003-10-07 Förslaget till EU-grundlag leder tlll en totalitär EU-stat

EU:s förslag till ny författning, EU-grundlagen, presenterades för regeringscheferna på toppmötet i Saloniki i juni. Den ska nu debatteras i EU och ansökarländerna under tidig höst för att på nytt behandlas av regeringscheferna i oktober. Vad...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2003/3, EU

2003-10-06 Statsunderstödda lögner

Det är som historien om tjuven som skrek Ta fast tjuven! Dossiern om Saddam Hussein som president George Bush lade fram inför FN:s generalförsamling den 12 september 2002 benämndes Ett årtionde av lögner och bedrägeri (A Decade of Lies and Deceit)....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ignacio Ramonet, 2003/3, Irakkriget

2003-10-05 USA:s svaghet och kampen om hegemonin

Jag kommer att börja med två saker som jag tror att nästan alla läsare av Monthly Review troligtvis är överens om. För det första att imperialismen är en integrerad del av den kapitalistiska världsekonomin. Detta är inget speciellt fenomen. Det har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Immanuel Wallerstein, 2003/3, USA-imperialismen

2003-10-04 Kampen om dollarn

Enkelt uttryckt finansierar USA en del av sitt underskott nästan gratis, det vill säga med bara de utgifter som går åt för att trycka gröna sedlar. Men eftersom dollarn är ett internationellt betalningsmedel och reservvaluta kan USA tillåta sig...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Sven Tarp, 2003/3, Internationell ekonomi

2003-10-03 Ett nytt Pearl Harbor

Ingress: För två år sedan sade en projektgrupp, bestående av de män som nu omger George W. Bush, att vad Amerika behövde var ”ett nytt Pearl Harbor”. Gruppens publicerade målsättningar har – oroande nog – förverkligats. Hotet från USA:s terrorism...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: John Pilger, 2003/3, Irakkriget

2003-10-02 Svar på Öppet brev till den revolutionära vänstern

Arbetarmakt har fått ett öppet brev till den revolutionära vänstern från Nya Arbetartidningen. Arbetarmakt och Nya Arbetartidningen har aldrig haft några närmare kontakter med varandra men de frågor som tas upp i det öppna brevet ställs också av...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Arbetarmakts arbetutskott, 2003/3, Strategi och taktik

2003-10-01 Svar till Arbetarmakt

Arbetarmakts arbetsutskott är inte övertygade om att Arbetartidningens initiativ är en framkomlig väg. Det är inte vi heller, gensvaret inom vänstern har inte varit lysande, men vi tycker det är bra att Arbetarmakt kommer med i diskussionen. Vi har...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/3, Strategi och taktik

2003-08-01 Den maoistiska vänsterns uppgång, fall och framtid

Från 1967 till 1976 var den maoistiska vänstern i Sverige framgångsrik. Det finns flera orsaker till maoisternas framgångar. Den viktigaste inre orsaken till maoisternas framgång var att de visste exakt vad de ville och att de arbetade hårt för att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/2, Den revolutionära rörelsens...

2003-05-10 Nästa Syrien?

Vi kommer aldrig att få veta om bilden av det snabba kirurgiska kriget var en önskedröm, eller om den bara var skapad för att övertyga en skeptisk värld om det rätta i att starta krig. Men resultatet av skönmålningen av kriget blev att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/2, USA-imperialismen

2003-05-09 Irak - ett testfall

Detta är en intervju med Noam Chomsky den 21 mars av V.K. Ramachandran för den indiska tidningen Frontline. V.K. Ramachandran: Innebär den nuvarande aggressionen mot Irak en fortsättning av USAs internationella politik under senare år eller ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2003/2, Irakkriget

2003-05-08 Bush sätter allt på spel

USA har stora problem. USA:s president har tagit en enorm risk, och gjort den från en i grunden svag position. Han beslöt för ungefär ett år sedan att USA skulle sätta igång ett krig mot Irak. Han gjorde det för att demonstrera USA:s överväldigande...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Immanuel Wallerstein, 2003/2, USA-imperialismen

2003-05-07 En skitstövels kloka ord

Mahatmir Mohamed, Malaysias president, är en skitstövel, i varje fall i förhållande till den egna oppositionen. Men han höll ett tal med vissa poänger om läget i världen inför den icke-allierade rörelsen den 25 februari. Talet återges här i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2003/2, Internationell politik övrigt, Mahitmir Mohamed

2003-05-06 LO får en snuttefilt för att säga ja till EMU

Socialdemokraterna och LO är nära en överenskommelse om hur finanspolitiken ska stärkas om Sverige går över till euro. Klart är att överskottsmålet för de offentliga finanserna höjs från dagens 2,0 procent av BNP till 2,5 procent. Förslaget, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/2, EU

2003-05-05 Kvalificerat mygel med nej-sidans pengar

Riksdagen har anslagit 120 miljoner till kampanjverksamhet inför folkomröstningen om EMU, varav 30 miljoner i extra partistöd, 48 till kampanjorganisationer på nej-sidan och 42 till motsvarande organisationer på ja-sidan. Det intressanta är hur de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/2, EU

2003-05-04 Det folkliga motståndet mot euron ökar

Motståndet mot svenskt medlemskap i EMU ökar enligt den senaste Temo-undersökningen. 46 procent skulle rösta nej och 42 procent ja om det vore folkomröstning i dag. Den fråga som Temo ställde i sina intervjuer lyder: Den 14 september 2003 genomförs...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/2, EU

2003-05-03 Om Säpo:s övervakning av SKP(m-l)/SKA

Säpo övervakade SKP(m-l)/SKA, som 1981 startade Kommunistiska Arbetartidningen, Nya Arbetartidningens direkta föregångare. Vi har valt att publicera hela avsnittet, sid. 76 – 79, från Säkerhetstjänstkommissionens rapport, ”Hotet från vänster”, om...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2003/2, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken

2003-05-02 Den maoistiska vänsterns uppgång, fall och framtid

Från 1967 till 1976 var den maoistiska vänstern i Sverige framgångsrik. Det finns flera orsaker till maoisternas framgångar. Den viktigaste inre orsaken till maoisternas framgång var att de visste exakt vad de ville och att de arbetade hårt för att...[läs mer]

[läs mer]

2003-05-01 Gudrun Schyman och vänsterns rofferi

Genom att propagera för att de välbeställda ska betala hög skatt och sedan slarva eller fuska med sin egen skatt gjorde sig Gudrun Schyman omöjlig som partiledare. När Gudrun Schyman avgick så sa hon: Det är svårt att tillhöra den politiska eliten...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/2, Strategi och taktik

2003-01-11 Öpppet brev till den revolutionära vänstern

Kategori: Redaktionen, 2003/1, Strategi och taktik

2003-01-10 Medveten svartmålning

Ett mantra som förs fram i massmedia är att Sverige skulle ha fallit i välfärdsligan från tredje till sjuttonde plats. Sant är att Sverige ligger på sjuttonde plats om måttet köpkraftsrelaterad bruttonationalprodukt används. Köpkraftrelaterad BNP...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/1, Social och ekonomisk politik

2003-01-09 Pensionsbomber och klasskamp

Denna artikel utgår från danska förhållanden, men alla argument känns igen./AT-redaktionen) Varför är en omläggning till en försäkringsbaserad pension så viktig? Svaret står att finna i den klassiska kampen mellan lön och profit. Inte en dag går...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, Social och ekonomisk politik, 2001/3

2003-01-08 Sverige lade sig platt inför EU

Den 20 november tog riksdagen ställning till en vilande grundlagsändring. Utan någon egentlig debatt är regering och riksdag i färd med att ändra i regeringsformen, en av Sveriges tre grundlagar. Den viktigaste förändringen är att än mer politisk...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/1, EU

2003-01-07 Myter om grundlagsändringarna

Utan någon egentlig debatt har regering och riksdag beslutat ändra i regeringsformen, en av Sveriges tre grundlagar. Riksdagen får möjlighet att överlåta mer makt till EU. Det handlar om EU:s så kallade andra och tredje pelare, utrikes-, säkerhets-...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2003/1, EU

2003-01-06 Europafacket säger ja till överstatlighet

Europafacket, i vilket de svenska centralorganisationerna LO, TCO och Saco ingår, deltar som observatör i EU:s framtidskonvent. I oktober lämnade dess verkställande utskott sina synpunkter på en ny EU-grundlag till EU-konventets ordförande Giscard...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2003/1, EU

2003-01-05 Vänsterns uppgifter

Världen behöver förändras. Varje dag dör 30 000 barn på grund av att de saknar vatten och mat eller för att de inte får hjälp att bota enkla sjukdomar som exempelvis diarré. 30 000 barn per dag blir 10 950 000 per år. I den rika världen är...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2003/1, Strategi och taktik

2003-01-05 De sociala krigen

Sedan september 2001 och kriget i Afghanistan uppfattar folk att världen har dominerats av politiskt våld och terrorism. Under mer än ett år har pressen skapat en atmosfär av fruktan med hjälp av bilder av bombningar, massakrer och gisslantagningar....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ignacio Ramonet, 2003/1, Social och ekonomisk politik

2003-01-04 USA får problem på sikt i Mellanöstern

I sin artikel ”Världen har blivit bättre” i Ordfront nr 11/2002, skriver Noam Chomsky att ”USA:s regering tänker invadera Irak, oavsett vad som händer. Förmodligen någon gång i februari nästa år; enligt Pentagon är det den bästa tidpunkten för att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2003/1, USA-imperialismen

2003-01-02 Så skapar Sharon antisemitism

Saddam Husseins första israeliska offer är en sionistisk myt som vi vuxit upp med. Den sade att Israel är en trygg hamn för alla judar i världen. I alla andra länder lever judar i evig fruktan för en fruktansvärd förföljelse, såsom skedde i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Uri Avneri, 2003/1, Israel

2003-01-02 Gör som vi säger - inte som vi gör

Den fria marknaden påtvingas den fattiga världen, men är frånvarande i den rika, skriver George Monbiot. Demokratin i Brasilien både vann och förlorade söndagsnatten den 27 oktober. Den vann, därför att för första gången i dess historia valde...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: George Monbiot, 2003/1, Internationell ekonomi

2002-09-07 Problemval

Riksdagsvalen vart fjärde år upplevs som problematiska av många inom den radikala vänstern. De alternativ som finns att rösta på erbjuder inga alternativ. Att rösta blankt upplevs av många som en bortkastad protest. Socialdemokratin kan i mångt och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2002/2, Riksdagsval

2002-09-06 Högerextremismens förutsättningar och frammarsch

Högerextrema partier och rörelser befinner sig på frammarsch i Europa. Per-Åke Lindblom går igenom de objektiva, samhälleliga förändringar som skapat de nödvändiga förutsättningarna för detta skeende. Ser man tillbaka på sextio- och sjuttiotalens...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2002/2, Högerextremism

2002-09-05 Ytterlighetshögern vinner inflytande inom EU

I midsomras samlades EU:s stats- och regeringschefer till toppmöte i spanska Sevilla. För tre år sedan hade dessa möten närmast karaktären av en socialdemokratisk klubb. I 13 av 15 medlemsregeringar fanns socialdemokrater representerade, nio leddes...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2002/2, EU

2002-09-04 Socialism eller kapitalism

När jag reser runt i Indien frågar alltid indier om hur det är i Sverige. När jag berättar om Sverige ser jag att de tycker att jag beskriver ett paradis. Är det nödvändigt att förbättra ett land som uppfattas som ett paradis av fattiga människor?...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh

2002-09-04 Den sionistiska ideologin, icke-judarna och staten Israel

Israel Shahak anmärkte en gång att under åtminstone de senaste tvåhundra åren har judarna krävt lika rättigheter i alla länder de levat i – med ett märkligt undantag för Israel, den judiska staten. (1) Israel har alltid grundat sina institutioner på...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Ur Shlonsky, 2002/2, Israel

2002-09-03 För socialism, välfärd och fred

1997 tog KPML(r) initiativ till Enhetsinitiativet. Syftet var att samla människor som ville kämpa för inhemska klasskampskrav som 6-timmars arbetsdag och liknande. Vid det första riksmötet 1997 deltog 250 personer, och organisationen hade 900...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2002/2, Strategi och taktik

2002-09-02 Imperiets logik

USA är nu vår främsta fiende. Vi måste börja agera därefter. Så skriver den brittiske journalisten George Monbiot i denna genomgång av Bush-administrationens tid vid makten och det eventuellt förestående kriget mot Irak.Det är något närmast komiskt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2002/2, George Monbiot, USA-imperialismen

2002-04-01 Reform eller revolution?

Se sammanhangen! I Nya Arbetartidningen kritiserar vi orättvisor och skildrar den kamp som arbetare och förtryckta över hela värden bedriver. I detta nummer gör vi ett försök att beskriva den ideologi som är grunden för våra...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2002/1, Redaktionen, Strategi och taktik

2001-10-09 EU stöder USA:s bombkrig - men sprickor börjar synas i fasaden

Efter terrorattentaten i USA bedyrade EU-ländernas regeringar snabbt sin solidaritet med Bushregeringen. Vid ett extrainkallat toppmöte den 21 september i Bryssel med anledning av terrorattackerna mot New York och Washington gjorde EU:s stats- och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2001/3, EU

2001-10-08 Efter terrordåden i USA: Farväl till alliansfriheten?

När Göran Persson invigningstalade på den socialdemokratiska partikongressen i Västerås tog han i hårt för att försvara USA:s bombningar av Afghanistan. Göran Persson förklarade sitt fulla stöd för USA:s rätt att slå tillbaka med militära...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2001/3, EU

2001-10-07 Överenskommelse med fallgropar

De stora orden och applåderna i väst efter att ett protokoll om ett regerande råd för Afghanistan undertecknades av olika grupper i Bonn, motsvarades av en mycket behärskad optimism bland människor på Kabuls gator. 30 afghaner, varav två kvinnor,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 2001/3, Afghanistan

2001-10-06 Okunnighetens sammanbrott

Samuel Huntingtons artikel ”Civilisationernas sammandrabbning?” publicerades i Foreign Affairs’ sommarnummer 1993, där den omedelbart drog till sig förvånansvärt mycket uppmärksamhet och reaktioner. Eftersom artikeln var avsedd att förse...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Edward Said, 2001/3, Internationell politik övrigt

2001-10-05 USA:s träningsläger för terrorister

- vad är det för skillnad mellan al Qaida och Fort Benning?[läs mer]

[läs mer]
Kategori: George Monbiot, 2001/3, USA-imperialismen

2001-10-04 Intervju med Zbigniew Brzezinski

I januari 1998 intervjuades Zbigniew Brzezinski, nationell säkerhetsrådgivare åt president Carter, i den franska tidningen Le Nouvel Observateur. Intervjun är mycket belysande vad gäller de realpolitiska mål som styr USA:s utrikespolitik med...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2001/3, USA-imperialismen

2001-10-03 Ny handelsrunda

På WTO-mötet i Qatars huvudstad Doha beslutade 142 handelsministrar att starta en ny handelsrunda. Den nya rundan ska förhandla om regler för investeringar, konkurrens och offentlig upphandling samt försöka minska handelshinder och tullar. Om den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/3, Internationell ekonomi

2001-10-02 USA och Afghanistan

I föregående nummer av Nya Arbetartidningen tog redaktionen bestämt avstånd från terroristdåden i USA den 11 september. Uttalandet innehöll också en kort analys, i vilken det bl.a. hette: ”USA:s vedergällning kommer inte bara att drabba den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2001/3, Afghanistan

2001-10-01 Satans medlöpare

Den inledande fasen i USA:s terroristjakt har fått ett oreserverat stöd av den svenska regeringen. Göran Persson och Anna Lind har med stor kraft ställt sig bakom allt som president Bush och den amerikanska administrationen gjort i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2001/3, USA-imperialismen

2001-06-23 Jag var i Göteborg ...

Jag var i Göteborg under EU-toppmötet. Under de omständigheter som rådde kan EU-motståndet glädjas åt den största demonstrationen någonsin mot EU i Sverige, när mellan 16000 och 20 000 fyllde Götaplatsen på fredagskvällen. Demonstrationståget, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2001/2, Anti-globaliseringen, Jan-Erik Gustafsson

2001-05-11 Folk och andra bullar

Frances Tuuloskorpi har efter 24 år som aktiv i fackklubben på brödfabriken Stockholmsbagaren i Solna en del erfarenheter och åsiketer om fackligt arbete. I TLM nr 2 har hon samlat och bearbetet 10 år av sina inlägg i fackföreningspressen. Noveller...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2001/2, Fackligt, Frances Tuuloskorpi

2001-05-10 Riksdagsvalet 2002

Riksdagsvalet 2002 kan användas till att stärka både tidskriften och föreningen Nya Arbetartidningen. För att starta en debatt klargör jag vad jag anser. I riksdagsvalet kommer det inte att finnas något parti som kan eller vill försvara den svenska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/2, Riksdagsval

2001-05-09 Terror i USA

Nya Arbetartidningen fördömer terroristattackerna den 11 september i USA med fyra kapade plan och runt 5000 människor dödade i World Trade Center, Pentagon och i flygplanen. Passagerarna och de som arbetade i World Trade Center saknade militär...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Redaktionen, 2001/2, Internationell politik övrigt

2001-05-08 IMF, WTO och Världsbanken för en mördarpolitik

IMF, WTO och världsbanken är medskyldiga till att 30 000 barn dör varje dag på grund av att de saknar mat, vatten eller enkel sjukvård och att 800 miljoner människor är undernärda. Sedan 1970-talet har IMF och Världsbanken tvingat ett 70-tal...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/2, Tredje världen

2001-05-06 Är ni glada, G8-män?

Till läsaren: Detta är ingen beskrivning av vad som hände i Genua – de flesta känner redan till det, eller kan ta reda det på själv via Indymedia. Detta är snarast uttryck för en sinnesstämning, eftersom jag känner – och kände – mig traumatiserad...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Susan George, 2001/2, Anti-globaliseringen

2001-05-05 Med sådana fiender behöver polisen inga vänner

Göteborg kommer att ihågkommas för det värsta våldet hittills vid EU-toppmöten. 565 gripna, 373 omhändertagna, 63 anhållna, 40 häktade och 177 avvisade från Sverige. 21 skadade poliser, varav en allvarligt, och tre skottskadade stenkastare, två...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2001/2, Anti-globaliseringen

2001-05-04 11 punkter om kravallerna i Göteborg

Polisen är ansvarig för att stenkastarna kunde förstöra så mycket, främst genom att avspärra Hvitfeldska gymnasiet med containrar och skapa ett krigsliknande tillstånd med kvarhållanden, registrering och visitering av fredliga demonstranter....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2002/2, Anti-globaliseringen

2001-05-03 Jag var i Göteborg...

Jag var i Göteborg under EU-toppmötet. Under de omständigheter som rådde kan EU-motståndet glädjas åt den största demonstrationen någonsin mot EU i Sverige, när mellan 16000 och 20 000 fyllde Götaplatsen på fredagskvällen. Demonstrationståget, som...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Jan-Erik Gustafsson, 2001/2, Anti-globaliseringen

2001-05-01 (S)ionismens vänner

Den israeliska politiken mot palestinierna blir alltmer provokativ. Efter Ariel Sharons besök på Tempelberget i Jerusalem har alla fredssträvanden gått över styr. Den israeliska ockupationsmakten har kopplat ett järngrepp på innevånarna i Gaza och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2001/2, Israel

2001-03-19 USA och Afghanistan

I föregående nummer av Nya Arbetartidningen tog redaktionen bestämt avstånd från terroristdåden i USA den 11 september. Uttalandet innehöll också en kort analys, i vilken det bl.a. hette: ”USA:s vedergällning kommer inte bara att drabba den...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2001/3, Afghanistan

2001-03-03 Överenskommelse med fallgropar

Afghanistanmötet i Bonn: De stora orden och applåderna i väst efter att ett protokoll om ett regerande råd för Afghanistan undertecknades av olika grupper i Bonn, motsvarades av en mycket behärskad optimism bland människor på Kabuls gator. 30...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Åke Johansson, 2001/3, Afghanistan

2001-02-02 Händelserna i Göteborg: Två linjer

Redan före EU-toppmötet i Göteborg hade det utkristalliserats två linjer ifråga om demonstrationsplattformen. Den ena (Nätverket Göteborg 2001), som representerade EU-motståndet, skulle den 15 juni gå fram under huvudparollerna Sverige ut ur EU och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2001/2, Anti-globaliseringen, Per-Åke Lindblom

2001-02-02 11 punkter om kravallerna i Göteborg

1. Polisen är ansvarig för att stenkastarna kunde förstöra så mycket, främst genom att avspärra Hvitfeldska gymnasiet med containrar och skapa ett krigsliknande tillstånd med kvarhållanden, registrering och visitering av fredliga demonstranter....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2001/2, Anti-globaliseringen, Bengt-Olof Lindbergh

2001-01-10 Pol Pot, Kampuchea och Kina

Hösten 2000 var det en ny runda med ny-maccarthyism i norska medier. Det började med TV2:s "Rikets tillstånd" och fortsatte i pressen, särskilt i Verdens Gang(1). Varken Gerhard Helskog i TV2 eller herrarna Bö och Versto i Verdens Gang var...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, 2001/1, Den revolutionära rörelsens...

2001-01-09 Lärdomar av socialismen utveckling - några reflektioner

Jag har valt att skriva ner mina tankar i tesform. Det betyder att jag kan skriva ner tankar huller om buller och att jag inte behöver fullfölja en tankegång. Jag tänker heller inte använda mig av direktcitat eller hänvisa till olika källor. Jag...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2001/1, Socialistisk idédebatt

2001-01-08 Attac Sverige - ta det onda med det goda!

Kommer Attac Sverige att få någon politisk betydelse? Troligtvis inte, men jag hoppas att jag har fel, för organisationen har tagit ställning för de fattiga mot de rika och för socialliberialism mot nyliberialism. Attac Sverige prioriterar följande...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/1, Anti-globaliseringen

2001-01-07 Lenins teorier

Inom den svenska vänstern finns det två felaktiga förhållningssätt till Lenins teori om proletariatets diktatur. Det ena förhållningssättet står KPML(r) för. De stöder Lenins teori helt och hållet. KPML(r):s linje medför att de aldrig kommer att få...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/1, Socialistisk idédebatt

2001-01-06 Det är bara resultatet som räknas

Det är hög tid att diskutera vad anarkismen och syndikalismen står för, läser jag i nummer 3/2000 av Nya Arbetartidningen. Men hur genomför du ditt uppdrag, Per-Åke Lindblom? Det första du borde göra är att konstatera den oerhörda spännvidden i de...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Lars-Erik Morin, 2001/1, Strategi och taktik

2001-01-05 Gränser utan kontroll blir kontroll utan gränser

Den 25 mars blev Sverige operativ medlem i EU:s passunion, det så kallade Schengensamarbetet. Det innebär att passkontrollerna rivs mellan Sverige och övriga Schengenländer, men samtidigt ökar kraven på att Sverige kontrollerar vilka som släpps in i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2001/1, EU

2001-01-04 Moderat demagogi

Stockholmarn kan idag glädjas åt att det åter finns gott om jobb. Arbetsmarknaden i huvudstaden är het inom många områden och arbetslösheten är förhållandevis låg. Men högkonjunkturen har också skapat en massa problem som ställer till det för...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2001/1, Social och ekonomisk politik

2001-01-03 100000 familjer fast i fattigdom

Vart tionde barn i Sverige lever i fattigdom. Det visar en undersökning som gjorts av Tor-Björn Hjort och Taipo Salonen för Hyresgästernas Riksförbund. Via intervjuer av fattiga så har forskarna kunnat urskilja sju fattigdomsfällor. Jag citerar Vår...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/1, Social och ekonomisk politik

2001-01-02 Tro inte på den mannen!

Dotcomdöden härjar på börserna, men bland ideologerna är det ännu högkonjunktur för de virtuella nätverken och de globala informationskanalerna. Sociologen Manuel Castells lanserade begreppet "den nya ekonomin" när IT-boomen sköt fart i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Mikael Nyberg, 2001/1, Övrigt

2001-01-01 Börsyran som försvann

I börskretsar brukar man säga att "när taxichaufförerna pratar om vilka aktier de ska köpa då är det dags att dra sig ur". Vad gäller då när det kommer färgglada prospekt från staten i brevlådan? I dagarna när detta skrivs har det handlat...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2001/1, Social och ekonomisk politik

2000-12-10 Rösta mot den öpna högern!

Oavsett om vi får en socialdemokratisk eller borglig regering efter riksdagsvalet 2002 så kommer regeringen att bedriva en högerpolitik. Under nuvarande mandatperiod så har regeringen: Sålt ut Telia och sänkt skatterna. Genom att sälja ut statlig...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2001/3, Riksdagsval

2000-10-10 Ledare: Vår valsedel är förbjuden

Så skriver ett antal fackligt aktiva på Volvo i Göteborg i ett flygblad. Bakgrunden är ett nomineringsmöte till Gruppstyrelse 14 söndagen den 19 november. I samma flygblad skriver åtta medlemmar av verkstadsklubben: "På mötet föreslogs två...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Fackligt

2000-10-09 Visst går det bra för Sverige, men för vissa går det bättre

"Skillnaderna mellan rika och fattiga växte under högkonjunkturen på 80-talet. De växte under krisåren på 90-talet. Och skillnaderna fortsätter att växa nu, fastän det vi kallar för den ekonomiska krisen är över. Det var kanske inte bara en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Rickard B. Turesson, 2000/3, Social och ekonomisk politik

2000-10-08 Palestina-Israel: Det finns en enkel lösning

Det finns en enkel lösning på Palestinakonflikten, nämligen att Israel avvecklar alla bosättningar på Västbanken och i Gazaremsan och överlämnar samtliga år 1967 ockuperade territorier till palestinierna. Så länge detta inte sker, kommer...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Israel

2000-10-07 EU:s nya militärstyrka överskrider planerna

EU:s nya militärstyrka växer och blir ännu större än vad som tidigare beslutats. EU:s försvarsministrar tillkännagav den 20 november att de kommer att ha 120 000 soldater för att intervenera i krisområden i och utanför Europa. Styrkorna saknar...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/3, EU

2000-10-06 Utvidgningen skjuts på framtiden

Tidigast år 2005 är EU berett att släppa in nya medlemsländer. Det meddelar EU-kommissionen i sin årliga rapport om hur långt ansökarländerna har kommit i sin anpassningsprocess. Ännu saknas en tidtabell för när EU är redo att växa från 15 till 27...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Gösta Torstensson, 2000/3, EU

2000-10-05 Den nya anarkismen

De senaste åren har anarkismen och syndikalismen, dess fackliga gren, upplevt ett uppsving i Sverige, i synnerhet bland ungdomen. Därför är det hög tid att diskutera vad denna politiska riktning står för. Liksom kommunismen har anarkismen det...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Strategi och taktik

2000-10-04 Anarkismen i akion

Nedanstående är ett utdrag ur nyhetsbrev nr 94 från Motkraft (28 augusti 2000) med en sammanställning av sommarens aktiviteter i Linköping. "I media har Linköping utnämnts till Sveriges nya aktivistcentrum efter Umeå. Och det stämmer nog i...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2000/3, Strategi och taktik

2000-10-03 Globaliseringsspråket

Globaliseringsspråket måste sättas i fokus. I diskussionerna om globaliseringen smyger sig detta språk – skapat av globaliseringsanhängarna – ofta in hos motståndarna och fördunklar vad som egentligen håller på att hända. För det första är själva...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Peter Marcuse, 2000/3, Anti-globaliseringen

2000-10-02 Svar till Henrik Skrak

I artikeln "Nonintervention, nu mera än någonsin" i nr 2/2000 av Nya Arbetartidningen svarar Henrik Skrak på min kritik, som bl.a. handlade om det upprop mot Natos bombningar som publicerades i Aftonbladet den 29 mars, i det föregående...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Internationell politik övrigt

2000-10-01 Dela med dig av du vet

Vad är Internet bra för? Jag har surfat på Internet i tre år. Dator har jag haft sedan 1988-1989 och är inne på min sjätte just nu. Jag tänkte att jag skulle dela med vad jag vet om Internet, och därmed följer jag också en ofta förekommande slogan...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2000/3, Övrigt

2000-05-11 Ledare: Spioneri utan förhinder

Då de gamla Stasi-arkiven öppnats har omfattningen av den östtyska hemliga polisens verksamhet klarlagts. På en befolkning på 17 miljoner innevånare hade man 85 000 fast anställda flera hundra tusentals informatörer och angivare som noggrant...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2000/2, Säkerhetspolisen och säkerhetspolitiken
Displaying results ###SPAN_BEGIN###%s to %s out of ###SPAN_BEGIN###%s