2011

2011-08-04 Kinas imperialism

I november 2011 genomför Kommunistisk Parti i Danmark sin tredje kongress. På kongressen ska ett partiprogram antas. Avsnittet om Kina i programförslaget är enligt mitt sätt att se det både meningslöst och felaktigt. I punktform kommer jag att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Kina

2011-06-14 Warda - en arabisk gerillakämpe

Den arabiska revolutionsvåren 2011 har skakat om många av de vanliga föreställningarna om arabländerna och dess innevånare som de senaste trettio åren har dominerat debatten i västvärlden. De arabiska massorna har rest sig mot förtryck och...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: BS, 2011, Kultur, Kvinnofrågan

2011-06-13 Stigslund 1963-1970

Dikter i svit 1 Affe sa: Om vakterna får tag på barn, på byggena så sätts barnen i fängelse. Mamma och pappa sa: Det är absolut förbjudet att leka på byggena. Absolut förbjudet blev absolut nödvändigt. Jag kröp...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Kultur

2011-05-25 Vänsterpartiets framtid

  Tre riksdagsval i rad har V gått bakåt. För att bryta den trenden har V:s partistyrelse pressenterat dokumentet: Strategi för framtidens vänsterpart. Dokumentet ska behandlas på V:s kongress den 5-8 januari 2011. Enligt dokumentet ska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Strategi och taktik

2011-05-09 Kan Vänsterpartiet bli en vänsterkraft?

Vänsterpartiets vårbudget har en klar vänsterprofil. V tar ställning mot den ekonomiska politik som förts sedan 1990-talet med prisstabilitet som mål för den ekonomiska politiken och budgettak. V vill att full sysselsättning ska vara målet...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-04-25 Annandag påsk genomfördes landsomfattande manifestationer mot utförsäkringarna

På ett 50-tal orter genomförde Påskuppropet manifestationer mot utförsäkringarna ur sjukförsäkringen. I Stockholm samlades flera hundra på medborgarplatsen. Den förste talaren Erik Videgård, som själv är utförsäkrad sa bland annat: Ett...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-04-19 Förändringens vind fortsätter att dra genom arabvärlden

En upprorsrörelse har svept genom arabvärlden. Den vann initiala framgångar i Tunisien och Egypten, där respektive envåldshärskare störtats. Det är fråga om en borgerligt-demokratisk revolution, som fr.a. handlar om att införa och säkerställa...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Geir Sjuberg, Internationell politik övrigt, 2011

2011-03-31 Stödet för Påskuppropet mot utförsäkringar växer

På annandag påsk, den 25 april, genomför Påskuppropet mot utförsäkringar manifestationer på ett 40-tal orter. Manifestationerna har stöd av bland annat LO, Handikapporganisationernas samordningsorgan, Sveriges Kristna Råd, Nätverket för Gemensam...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Social och ekonomisk politik

2011-03-17 Enhetsfronter kan förändra världen

1991 startade jag och en kvinna arbetet för att bilda en Nej till EU-grupp i Solna. Vi började med att dela ut flygblad i hushållen. Trots att vi bara var två var målet att nå de flesta hushåll i Solna. Vi kallade medlemmarna – det var ett 20-tal...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Bengt-Olof Lindbergh, 2011, Strategi och taktik

2011-03-02 Tron Ögrim - revisited

Tron Ögrim skrev under 2004 en artikel med titeln ”Kapitalismen skifter sjef, verdenshistoriske virkninger av at  Kina går forbi USA” Den är tryckt i Rödt nr 2/2005 (och i Nya Arbetartidningen nr 2/2005 – vår anm.). Det är drygt fem år sedan....[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Pål Steigan, 2011, Kina