Nr 1 / 2009

2009-01-07 Inget är avgjort

Ur Nya Arbetartidningen nummer 1/1993[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1, Per-Åke Lindblom, Den revolutionära rörelsens...

2009-01-06 Massakern på Tien An Men: En tankeställare

(Återpublicerad artikel från Kommunistiska Arbetartidningen nr 9/1989) Massakern på Himmelska fridens torg i Beijing den fjärde juni är en viktig tankeställare för oss kommunister, som har vårt ursprung i den internationella marxist-leninistiska...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Per-Åke Lindblom, 2009/1, Internationell politik övrigt

2009-01-04 Ny tidning - nu igen?!

(Denna artikel publicerades ursprungligen i det första provnumret av Kommunistiska Arbetartidningen, KAT, januari 1981) Det säger sig självt att den marxist-leninistiska oppositionen i SKP, som nu bryter och som antagit det provisoriska namnet...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1, Den revolutionära rörelsens..., Redaktionen

2009-01-03 AT i backspegeln

På de följande sidorna publicerar Nya Arbetartidningen ett antal artiklar, som speglar tidningens historia. Artiklar fr.o.m. 1997 hittar man på vår webbplats: www.nat.nu. Ny tidning – nu igen!? var ledaren i Kommunistiska Arbetartidningens första...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1

2009-01-03 Kannibalistisk kapitalism

Rune Skarstein är docent vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Tromsö, socialekonom och författare. Den här artikeln är en uppdaterad och utvidgad version av kapitel 10.2 i hans bok Økonomi på en annen måte – Makt og penger fra...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1, Rune Skarstein, Internationell ekonomi

2009-01-02 Systemkris

Den ekonomiska kris som nu sprider sig över hela världen har länge varit synlig på avstånd. Den är inte det minsta överraskande, och det är heller inte överraskande att den blivit så våldsam. Likväl verkar det som om politiker och ekonomer världen...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: Internationell ekonomi, Pål Steigan, 2009/1

2009-01-01 Dråpslaget

Ur Kommunistiska Arbetartidningen nr 7/1982DråpslagetI ett slag lyckades den socialdemokratiska regeringen med bedriften att sänka de svenska lönearbetarnas levnadsstandard med minst fem procent genom beslutet om devalvering (momshöjningen hade SAP...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1, Social och ekonomisk politik

2009-01-01 Detta är sista numret av Nya Arbetartidningen!

Nya Arbetartidningen (NAT) måste efter 28 år upphöra som papperstidning, eftersom tidningen inte längre går ihop ekonomiskt. Föregångaren till NAT hette Kommunistiska Arbetartidningen, och den startades 1981 som organ för SKP(m-l). SKP(m-l) hade...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2009/1, Övrigt