2008

2008-01-06 Kritik mot Forum för levande historia: Låt inte högern rensa historien!

Visst skulle den svenska vänstern, som Devrim Mavi föreslår i tidskriften Arenas februarinummer, kunna välkomna Forum för levande historias informationskampanj ”Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer”. Direktivet om en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Social och ekonomisk politik

2008-01-05 Kapitalismen stjäl framtiden

Kapitalismen bedriver en rovdrift av jorden utan motstycke. Detta har sedan länge lett till katastrofer på lokal nivå, katastrofer som i första hand har drabbat de fattigaste och svagaste. De nya klimatprognoserna visar att detta kommer att...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Pål Steigan, Internationell politik övrigt

2008-01-04 Folkomrösta om Lissabonfördraget

Folkrörelsen Nej till EU (FNEU) konstaterade på sin senaste kongress att den odemokratiska framväxten och behandlingen av Lissabonfördraget är ett fullt tillräckligt skäl för att svenska folket måste få ta ställning till Lissabonfördraget i en...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, EU

2008-01-03 ALBA -TCP Ett annorlunda samarbete i Latinamerika!

Är det möjligt att ett alternativt samarbetsavtal mellan latinamerikanska länder kan utmana USA och bryta landets monopol på kontinenten? Latinamerika är statt i förändring. De senaste åren har de politiska tendenserna i regionen varit starkt...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1

2008-01-01 Moderat generalangrepp

Den moderata politiken riktar nu in sig på ett nytt område – vården – där radikala försämringar nu drabbar utsatta områden med många arbetare, invandrare och fattiga människor. Inför valet lanserade sig moderaterna stort som Det nya arbetarpartiet,...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Social och ekonomisk politik

2008-01-01 Uttalande om förslaget till språklag – ”Värna språken”

Den 18/3 2008 överlämnade Språklagsutredningen ”Värna språken – förslag till språklag” till kulturministern. Det är ett stort steg framåt att det nu finns ett förslag till språklag, som fr.a. anger svenska språkets status. Lagen syftar också till...[läs mer]

[läs mer]
Kategori: 2008/1, Per-Åke Lindblom, Social och ekonomisk politik